Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnen äger framtiden!

Ge barnen verktygen för en framtid!

Det är över många år som Barnplantorna har pratat om framtid, utveckling, kunskapståg, vetgirighet, “grit” etc.

Alla vuxna har ett stort ansvar i att ge barnen verktygen för en framtid. När det gäller barn med dövhet/hörselnedsättning har möjligheterna aldrig varit större och initieringen av cochleaimplantat har inneburit enormt mycket för hörselverksamheternas arbete och utveckling. Så entusiasmerande!  Allt började med en dröm hos en läkare, Graeme Clark verksam i Australien. Drömmen beskriver han i boken “Inside the cochlear implant story. I want to fix ears”. Samtidigt med Graeme Clarks forskning var även forskare som William House m.fl. i USA verksamma i utvecklingen av de första cochleaimplantaten.

Evidens kontra synsätt

Professionella som möter familjer, ungdomar, vuxna med hörselnedsättning har fortsatt ett stort ansvar att ge bästa, uppdaterade intervention i tiden utifrån evidens och inte synsätt. Det handlar på många sätt om hur alla ser på barn med CI eller hörapparater. Vuxnas ansvar mot barnen innefattar två betydelser; skyldighet att göra något samt skyldigheter att stå till svars för det man gjort.

Barnplantabladet på Kunskapståget framåt

Sedan 1995 har Barnplantabladet befunnit sig på Kunskapståget framåt. Första numret utkom hösten 1995. Barnplantorna var nybildade och hade inte ens en egen logotype. Den som frontade första sidan av nybildade Barnplantabladet hade en kvinna i Storbritannien ritat för en annan nybildad organisation, The Ear Foundation. Vi ansåg att logotypen med två barn var en bra början. De var glada och de sa “hej”. Därmed hade vi s.a.s. satt ned foten mot den omfattande kritiken som handlade om att döva barn alltid är döva barn och CI kommer att påverka dem mycket negativt psykiskt. Kritiken infann sig genast.

Barnplantorna var oralister, eller?

Loggan ansågs vara ett bevis på att vi var oralister då barnen hade händerna i fickorna. Fakta var att kvinnan som ritade loggan tyckte att det var svårt att rita händer. Detta löstes genom att ha händerna i fickorna. Kritiken förvånade. I en annan tid kanske vi hade fått frågan varför det var två vita barn avbildade!

Nåväl Barnplantorna har oförtrutet fokuserat på utveckling samt att erövra kunskap för barnens skull. Vi har förmedlat kunskap, forskning och vardagsreportage om barn, ungdomar och unga vuxna  i Barnplantabladet. Detta har över decennier tjänat som en enorm Kunskapsbank av “Empowerment” för föräldrar i strävan i att det som är alla föräldrars skyldighet dvs att ge sina barn en framtid.

Dövhet en avsaknad av hörsel

Det provocerar fortfarande att konstatera att dövhet inte bara är en avsaknad av hörsel. Det provocerar fortsatt Barnplantorna 2023 att inte alla verksamma inom intervention, berörda myndigheter m.fl.  arbetar utifrån evidens. Dövhet har neurologiska kognitiva konsekvenser som i sin tur påverkar en rad andra förmågor hos en individ. Det betyder att även dövhet/hörselnedsättning bör ses utifrån ett folkhälsoperspektiv och intervention (hörselhabilitering) är faktiskt en behandling av hjärnan.

Ansedd läkare/kirurg inom CI-området, Gerry O´Donoghue konstaterade för några år sedan vid en AG Bell Konferens i Spanien att

Cochlearimplants are brain aids

Tydligare än så kan det inte beskrivas!

I vår publiceras ännu ett nytt nummer av Barnplantabladet – på Kunskapståget FRAMÅT.

BARNPLANTORNA