Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTABLADET fortsätter att mana till utveckling för barnens skull

Hörseln är jätteviktig i mitt jobb som journalist

Det sa Josef en ung kille, född döv men hörande med cochleaimplantat (CI). Utan sin CI-hörsel hade det varit svårt att jobba på Sveriges Radio i Västerås. Idag är det möjligt tack vare CI som återskapar ett sinne, hörselsinnet. Hela reportaget om Josef läser du i senaste numret av Barnplantabladet.

Ordförande i Barnplantorna har ordet..

I ledaren i Barnplantabladet skriver Barnplantornas ordförande åter om den indignation och frustration som Barnplantorna delar med många över SPSM:s (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) ovilja till anpassning utifrån en ny målgrupp döva barn som HÖR med CI. Målgruppen har förändrats och fortsätter att förändras med tidig operation och förfining av CI-tekniken. I ledaren kan du läsa om målgruppens förändring, statens ensidiga stöd till en skolform; specialskolan. Idag kan en elev gå i den statliga specialskolan och staten stöder detta med över 600 000 kronor per elev och läsår. Staten stödjer emellertid inte de kommunala skolor som tar emot elev med liknande hörselnedsättning i någon större omfattning. Så kan vi naturligtvis inte ha det i Sverige. Läs mer i ledaren. Beställ tidningen via info@barnplantorna.se.

Fler reportage från verkligheten!

Det finns en ovilja hos både myndigheter såväl som andra verksamheter att ta till sig den omfattande kliniska beprövade erfarenheter som erövrats mellan 1991 (första minderåriga barn CI-opereras) till dags dato. Istället existerar en smått flagrant letande efter “forskning” som bekräftar bakåtsträvarnas ställningstagande för dövkultur och teckenspråk. Därför fortsätter Barnplantorna att rapportera om barn, ungdomar och unga vuxna med CI. I detta numret av Barnplantabladet kan du förutom att läsa om Josef ta del av Nick som är läkare i Göteborg samt tvillingarna Olle och Hugo.

Beställ tidningen via info@barnplantorna.se.

CI-statistik –  Barnplantornas banbrytande arbete

Förutom att informera om cochleaimplantat på barn och att etablera samarbete både med CI-fabrikanter och CI-behandlande universitetssjukhus var Barnplantorna unika banbrytare i att samla in statistik på antalet barn/vuxna som erhåller CI årligen. I slutet av 1990-talet unikt även på den europeiska arenan.

Varför är det viktigt att redogöra för? Det handlar naturligtvis om att spegla ett årligt utvecklingsförlopp, men också att placera in behandlingen med CI i ett ekonomiskt sammanhang. När sjukvårdens pressas ekonomiskt jämförs kostnadseffektiviteten mellan olika kirurgiska behandlingar. Utifrån det har vi visat att CI inte är dyrare än knäplastik! Läs mer om detta och mycket mer i Barnplantabladet. Beställ tidningen via info@barnplantornas.se.

BARNPLANTORNA