Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna i sociala media

Barnplantorna i sociala media

Officiell Facebooksida

Via Barnplantornas officiella Facebooksida kommunicerar vi ut aktuella nyheter inom området hörselnedsättning och då särskilt avseende barn och ungdomar med hörselnedsättning eller dövhet.

Sidan är öppen för alla, men har varit stängd i perioder av attacker från personer med kraftigt avvikande inställning gällande behandling av dövhet/grav hörselnedsättning med framförallt cochleaimplantat (CI).

Gå gärna in och gilla informationen på sidan.

Slutna Facebookgrupper

Utöver den officiella Facebooksidan har Barnplantorna en rad slutna grupper. Endast de som har godkänts som medlemmar i de slutna grupperna kan se inläggen. Grupperna avser specifikt medlemmar, stödmedlemmar samt en grupp kombinerat medlemmar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning och särskilt inbjudna i gruppen.

Flera av Barnplantornas regionala organisationer har dessutom Facebookgrupper för sina medlemmar.

twitter_logo_white_on_blue

Barnplantorna på Twitter

Barnplantorna finns på två Twitter-konton, här kan du följa snabba korta nyheter. Dels Barnplantornas officiella Twitterkonto men också ordförande Ann-Charlotte Gyllenram har ett Twitter-konto som du kan följa.

 Barnplantorna på YouTube

På YouTube ligger filmklipp från filmer som Barnplantorna producerat:

  • Cochleaimplantat – att återskapa ett sinne
  • Benförankrad hörapparat – en väg till hörande
  • Kort informationsfilm om hörselimplantat/CI – hur fungerar det i vardagen (i skolan)?

Barnplantorna på Instagram

På Instagram kan du följa olika aktiviteter och event som vi anordnar eller närvarar på.

mnd-logo-red3

Barnplantorna på Mynewsdesk

På Mynewsdesk kan du som är journalist eller informatör läsa och hämta Barnplantornas pressreleaser samt bildmaterial.