Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Partners

Nordisk Konferens 2016

Barnplantornas samverkanspartners

Den mycket omfattande hörselteknologiska utvecklingen sedan 1980-talet har ställt stora krav på samverkan och uppdatering av kunskap hos Barnplantorna, för att vi i vår tur ska kunna bedriva ett omfattande informations- och påverkansarbete. Aldrig har behovet av samverkan och dialog med andra uppdaterade aktörer varit större – både nationellt och internationellt.

Barnplantornas fokus är alltid att varje barn har rätt till optimal intervention, förskole- och skolverksamhet för att utvecklas och nå sin individuella utvecklingsprofil. För denna målsättning måste samverkan och dialog vara viktiga ledord i Barnplantornas verksamhet.

Organisationer:
  • CICS Group – Cochlear Implant Children Support Group, Barnplantornas systerorganisation i Storbritannien
  • COMO – Confederation of Meningitis Organisations
  • Decibel – Barnplantornas systerorganisation i Danmark
  • EURO-CIU – European Association of Cochlear Implant Users
  • iCARE – Improving Children’s Auditory Rehabilitation, europeiskt forskarnätverk
  • LapCI – Barnplantornas systerorganisation i Finland