Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Cochleaimplantat – medicinsk information

Medicinsk information om Cochleaimplantat

Det är inte lätt att vara förälder när sociala medier fullständigt svämmar över av tyckande som mer eller mindre saknar evidens. Föräldrar kan känna sig sårbara antingen man har barn med särskilda behov eller inte. Det handlar om våra barn – det käraste vi har. I sociala medier försvinner ofta källkritiken i jagandet efter antal ”gilla” på t.ex. Facebook.

Avseende cochleaimplantat (CI) finns det i Sverige tydlig medicinsk information på de CI-behandlande sjukhusens hemsidor. Barnplantorna väljer ändå att vara en kompletterande källa med evidensbaserad information.

Vaccinering – preventivt syfte

Alla personer (barn, vuxna) ska redan före CI-operation vaccineras (om de inte redan är det) mot två vanliga förkylningsbakterier (pneumokocker och haemophilus influenzae typ B-bakterier). I Sverige sker inga CI-operationer utan att vederbörande är vaccinerad.

Vaccin mot pneumokocker och haemophilus influenzae ingår i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinering sker då barn med CI, i likhet med en rad andra barngrupper , har en något förhöjd risk för hjärnhinneinflammation (orsakad av nämnda bakterier). En något förhöjd risk i jämförelse med befolkningen har även personer som tidigare har haft hjärnhinneinflammation (meningit).

Behandling vid öroninflammation

Avseende öroninflammation ska omgående antibiotikabehandling påbörjas när öroninflammation konstateras. Ett CI-behandlande sjukhus rekommenderar Amoxicillin. Om inläggning med intravenös antibiotikabehandling blir aktuellt rekommenderas bl.a. Cefuroxim.

Känner du dig som förälder osäker vid besök hos din lokala vårdcentralen be dem att omgående ta kontakt med CI-behandlande sjukhus där ditt barn är patient. Har ditt barn insjuknat i en komplicerad öroninflammation ska läkaren ovillkorligen ta kontakt med läkare vid CI-behandlande sjukhus.