Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Unga vuxnas berättelser

Foto: Rizwan Wikholm
William 26 år::

Jag är inte unik!

William är en av de få som behandlades med unilateralt cochleaimplantat under 1990-talet och där det har gått mycket bra. Många från den tiden är icke-användare eller deltidsanvändare av sina CI-implantat. Det finns flera prediktorer för framgång som är tydliga för Barnplantorna. Ju fler berättelser vi kan presentera desto tydligare lär det bli för våra läsare också att kunna se förbi de myter om CI som sprids i sociala medier…..

Albin, 21 år:

Jag har alltid idrottat mycket!

Albin bor i Karlstad. Här bor också resten av familjen. Vid intervjubesöket träffar jag därför både Albin och hans mamma Marie som är specialpedagog. Albin är en i raden av unga med cochleaimplantat som lever i vårt gemensamma samhälle på helt andra premisser jämfört med om han aldrig hade fått möjligheten att höra med CI….

På scoutresa i Japan:

Livet är fullt av möjligheter!

World Scout Jamboree (WSJ) är ett internationellt scoutläger som hålls var fjärde år, ungefär som scouternas OS där temat är fred och gemenskap över gränser. Jag har varit scout i 10 år och när jag och min pappa besökte WSJ i Kristianstad 2011 bestämde jag mig för att delta i nästa världsscoutjamboree. Nästa WSJ skulle hållas på andra sidan jordklotet, i Japan 2015….

Johan, 17 år:

På papperet är jag döv men det är inte vem jag är

Det är en otrolig förmån att träffa så många välfungerande ungdomar i vårt samhälle som med modern hörselteknologi har fått fantastiska möjligheter. Jag besöker 17-årige Johan som bor i Stockholm med sin familj. Jag har haft kontakt med Johan och hans familj sedan Johan var ett av de första barnen i Sverige som fick CI redan under två års ålder…