Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantornas organisation

Barnplantornas riksstyrelse

Barnplantorna Riks styrelse består av sju personer fördelade på representanter från tre regionala organisationerna.

I linje med GDPR publiceras inte alla kontaktuppgifter till ledamöter

Ordförande

Ann-Charlotte Gyllenram

ordforande@barnplantorna.se
+46 (0)707-41 14 14

Vice ordförande

Simon Oud

simon.oud@hotmail.com

Vice ordförande

Johanna Stadmark

stadmark@yahoo.se

Sekreterare

Anna Oud

Ledamot

Ran Hareide

Ledamot

Magnus Lindahl

Ledamot

Gudrun Samland Hellström

Regionala organisationer

Ordförandena i de regionala organisationerna är ledamöter i riksorganisationen i egenskap av distriktsrepresentanter.