Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Bli stödmedlem

Bli stödmedlem

Genom att bli stödmedlem stödjer du vår verksamhet inte bara ekonomiskt genom din avgift, men framförallt genom att våra möjligheter till högre statsbidrag ökar i takt med medlems-/stödmedlemsantalet. Stödmedlem kan vara fysisk person (person över 25 år med hörselnedsättning*, anhörig till familj, andra intresserade av att stödja Barnplantornas verksamhet). Stödmedlem kan också vara juridisk person.

*Person med hörselnedsättning kan vara ordinarie medlem upp till 25 års ålder.
Se sidan “Bli medlem/familjemedlem”.

Stödmedlemskap finns på två nivåer:
Stödmedlem  nivå 1 – i medlemskapet ingår:
 • Barnplantornas digitala Nyhetsbrev var tredje vecka.
 • Jubileumsnumret av Barnplantabladet vid nytt stödmedlemskap.
 • Filmen ”Cochleaimplantat – att återskapa ett sinne” vid nytt stödmedlemskap.
 • Filmen ”Benförankrad hörapparat-en väg till hörande” vid nytt stödmedlemskap.
 • Tillgång till Barnplantornas Facebook-forum för stödmedlemmar.

Årsavgiften för nivå 1 är 50 kronor.

Stödmedlem nivå 2 – i medlemskapet ingår:
 • Tidningen Barnplantabladet två gånger per år.
 • Barnplantornas digitala Nyhetsbrev var tredje vecka.
 • Jubileumsnumret av Barnplantabladet vid nytt stödmedlemskap.
 • Filmen ”Cochleaimplantat – att återskapa ett sinne” vid nytt stödmedlemskap.
 • Filmen ”Benförankrad hörapparat-en väg till hörande” vid nytt stödmedlemskap.
 • Tillgång till Barnplantornas Facebook-forum för stödmedlemmar.

Årsavgiften för nivå 2 är 200 kronor.

Anmälningsformulär – Stödmedlem

 


Stödmedlem nivå 1Stödmedlem nivå 2


Barnplantornas bankgiro:

868-4052

Barnplantorna Swish inbetalning:

1234310934

Utlandsbetalning

För betalning från annat land utanför Sverige går det bra att göra en s.k. Europabetalning.
Detta gäller t.ex:

 • Medlemsavgiften 300 SEK
 • Stödmedlemsavgift 200 SEK
 • Prenumeration Barnplantabladet 300 SEK
 • Gåvor

Betala till:
Skandinaviska Enskilda Banken
IBAN: SE3950000000050011070706
SWIFT CODE: ESSESESS

Glöm inte att ange vad betalningen avser samt ditt namn!

Stödmedlemskap som gåva

 

Du kan även ge bort stödmedlemskap som gåva!

Läs mer här!