Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Social kognition & Theory of Mind

Social kognition

Vad är social kognition och varför är det viktigt för dig som förälder att känna till? Social kognition handlar om hur vi tänker om oss själva, hur vi tänker om andra samt kring våra relationer med andra.

Med språket kommer en utveckling av social kognition och förståelsen av andras och egna handlingar i ett socialt samspel. Under förskoleålder utvecklas:

 • Exekutiva funktioner
 • Sociala förmågor
 • Socioemotionell utveckling

Har du ett barn med hörselnedsättning är det viktigt att du stödjer ditt barn i dessa utvecklingsprocesser. Exekutiva funktioner är förmågor som kontrollerar tankar och handlingar. Sociala förmågor handlar t.ex. om utveckling av moral. Socioemotionell utveckling slutligen avser barnets sociala samspel med familj och kamrater – utveckling av temperament och beteenden.

Genom att samtala om känslor, tankar och avsikter med ditt barn stödjer du ditt barn i att utveckla social kognition.

Utveckling av Theory of Mind (ToM)

Utvecklingen av ToM är viktig för ditt barn. Om barnet ska kunna utveckla sociala kontakter med andra (som barn och senare som vuxen) krävs att barnet utvecklar en förståelse för andra människors tro, avsikter och behov. Det är det som benämns ToM, d.v.s. mentaliseringsprocessen.

ToM är avhängigt av normal språkutveckling. Om ett barn har en försenad eller avvikande ToM kan barnet som vuxen få problem med:

 • Att se saker utifrån andras perspektiv.
 • Att bedöma andras avsikter.
 • Att förutsäga andra människors tankar och känslor genom att sätta sig i i den andres situation.
 • Förståelse för hur eget beteende påverkar andra.

Försenad social kognition och ToM kan innebära svårigheter för barnet i socialt samspel och at barnet har svårigheter med empati. Barnet kan ha svårt att lära genom instruktioner och samarbete, barnets kritiska tänkande kan vara påverkat.

Du kan stödja ditt barns utveckling av ToM. Lek rollspel. Sätt ord på tankar och upplevelser. Prata mycket om känslor!

Viktiga samband att förstå för dig som förälder är kopplingen mellan

 • Föräldraengagemang – kommunikation – utveckling
 • Kommunikation – hörsel – språk – kognition
 • Språk – Theory of Mind
 • Theory of Mind – social kognition – emotionell utveckling

Läs mer i boken ”Grattis du ha blivit förälder! Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familjeintervention”. Boken finns att köpa via info@barnplantorna.se. Pris: 200 kr.

Grattis du har blivit förälder! Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familjeintervention