Danmark satsar på barn med hörselnedsättning!

I Danmark tycks det finnas större insikter än i Sverige om varför det är väsentligt utifrån både ett långsiktigt samhällsperspektiv och utifrån ett stort barnfokus att satsa på utveckling av AVT verksamheten. AVT – Auditory Verbal Therapy är en typ av hörsel- och talspråksutvecklande arbetssätt där familjen är i centrum. Det handlar om att stödja […]

Continue reading