Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Danmark satsar på barn med hörselnedsättning!

I Danmark tycks det finnas större insikter än i Sverige om varför det är väsentligt utifrån både ett långsiktigt samhällsperspektiv och utifrån ett stort barnfokus att satsa på utveckling av AVT verksamheten.

AVT – Auditory Verbal Therapy är en typ av hörsel- och talspråksutvecklande arbetssätt där familjen är i centrum. Det handlar om att stödja föräldrar till barn med hörselnedsättning att utveckla en god kommunikation med sitt barn. Hur gör du! Vilka verktyg behövs? Hur integrerar du detta i vardagen? Metoden är sedan början av 2 000-talet väl spridd och evidens finns numera för föräldrars betydelse i barns språkutveckling.

Decibel, Barnplantornas systerorganisation i Danmark, har med statliga medel under tre år tillsammans med forskare (Lone Percy Smith m.fl) drivit ett treårigt AVT projekt för familjer till barn med cochleaimplantat. Vid nu avslutat projekt har det banat väg för att alla barn nationellt med hörselnedsättning i åldrarna 0-6 år från januari 2017 erhåller 3 år med AVT!

Alla politiska partier är med på banan. Nationell enighet finns nu som resulterat i att man avsatt 3 miljoner DKK för 2017, 6 miljoner DKK för 2018 och 9 miljoner DKK för 2019 till AVT för alla familjer till barn med hörselnedsättning.

Danmark i framkanten av utvecklingen! AVT och femårigt uppgraderingsintervall för barn med CI avseende CI-processorer. Var befinner sig Sverige? Helt klart ligger vi efter.