Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Infomaterial

Barnplantorna Riks – Infofolder

4-sid. A5-folder, utgiven 2015.

Barnplantorna Infofolder 2015

Barnplantorna Riks – Infobroschyr

12+2-sid. A5-broschyr, utgiven 2010.

Barnplantorna Väst – Infofolder

4-sid A5-folder, utgiven 2009.

Barnplantorna Syd – Infofolder

4-sid A5-folder, utgiven 2009.

Barnplantorna Nord – Infofolder

4-sid A5-folder, utgiven 2009.

Barnplantorna Sydost – Infofolder

4-sid A5-folder, utgiven 2009.

Barnplantorna Öst – Infofolder

4-sid A5-folder, utgiven 2009.

Barnplantorna Linköping – Infofolder

4-sid A5-folder, utgiven 2009.

Baha – informationsbroschyr

12+2-sid A5-broschyr, utgiven 2010.

Vaccinera barn mot bakterier – förhindra antibiotikaresistens – informationsbroschyr

8-sid A5-broschyr, utgiven 2009.

Pneumokocker – vaccinera mot onödigt lidande – Informationsbroschyr

8+2-sid A5-broschyr, utgiven 2008.

Pneumokocker - vaccinera mot onödigt lidande

Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker! – Informationsfolder

6-sid A5-folder, utgiven 2008.

Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker.

Övrigt informationsmaterial

Barnplantorna har producerat mycket informationsmaterial genom åren. Om det är någon speciell broschyr eller folder som du söker och inte hittar den här, kontakta kansliet så ska vi se om det är möjligt att skicka dig den.

Barnplantabladet

Vår kanske främsta informationskanal är Barnplantabladet, vår tidning som kommer ut tre gånger om året:

Barnplantabladet - framsidor