Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Annonsera i Barnplantabladet

Annonsera i Barnplantabladet

Vi strävar efter att ha ett brett antal annonsörer med relevans till läsekrets och Barnplantabladets profil.

Är du intresserad att annonsera i Barnplantabladet ta kontakt med:

Ann-Charlotte Gyllenram
(Ordförande för Barnplantorna och ansvarige utgivaren för tidningen)

Telefon: 031-29 34 72, 0707-41 14 14
E-post: ordforande {at} barnplantorna.se

Xtrovert Media är ansvariga för grafisk produktion, layout och original.
För tekniska frågor kring annonsmaterial och eventuell hjälp med annonsproduktion ta kontakt med:

Reklambyrån Xtrovert Media
Telefon: 031-82 51 51
E-post: info {at} xtrovertmedia.se
www.xtrovertmedia.se

Barnplantabladet – annonsformat och priser

För information om beställning av annonser i Barnplantabladet, annonsinlämning samt storlekar och priser på annonser – ladda hem vår annonsfolder.

Annonsstorlekar och priser för annonsering i Barnplantabladet 2017.