Aktuellt

”Grattis du har blivit förälder!” Handbok till föräldrar och professionella. Läs mer/köp

Familjelägret på Sundsgården 2015 öppet för anmälningar!
Mer info


NCFIE 2016 www.ncfie.se

Välkommen till Barnplantorna

Cochleaimplantat på barn är en framgångssaga. CI har synliggjort och utvecklat intervention (habilitering) för barn med hörselnedsättning med andra typer av hörapparater också.

Trots ett ofantligt ”cost benefit” för CI-behandling inom sjukvården så är verksamheten fortfarande i avsaknad av behovsplanering i flera regioner. Personer med CI är beroende av fungerande hörselteknik och blir i praktiken patienter under hela sin levnad. Barnplantorna kräver jämlik och tillgänglig CI-vård för att kvaliteten ska upprätthållas och utvecklas.

Det handlar om CI för ensidigt döva, vidgade kriterier för CI och generösare uppgraderingsvillkor för nya processorer. Hur ser det politiska förhållningssättet ut om jämlik och tillgänglig vård? Läs pressmeddelandet!

Tack alla ni som deltog på Nordic Conference i Stockholm. Nästa konferens (NCFIE 2016) blir i Göteborg. Håll koll på www.ncfie.se för program!

Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram
Ordförande