Aktuellt

”Grattis du har blivit förälder! Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familje-intervention” Köp boken här!


NCFIE 2014
Nordic Conference now open for registration. 
►www.ncfie.se

Välkommen till Barnplantorna

Cochleaimplantat på barn är en framgångssaga. CI har synliggjort och utvecklat intervention (habilitering) för barn med hörselnedsättning med andra typer av hörapparater också.

Trots ett ofantligt ”cost benefit” för CI-behandling inom sjukvården så är verksamheten fortfarande i avsaknad av behovsplanering i flera regioner. Personer med CI är beroende av fungerande hörselteknik och blir i praktiken patienter under hela sin levnad. Barnplantorna kräver jämlik och tillgänglig CI-vård för att kvaliteten ska upprätthållas och utvecklas.

Det handlar om CI för ensidigt döva, vidgade kriterier för CI och generösare uppgraderingsvillkor för nya processorer. Hur ser det politiska förhållningssättet ut om jämlik och tillgänglig vård? Läs Barnplantornas pressmeddelande!

Nästa konferens i tiden www.ncfie.se, Hans Rosling introducerar med ”Access to education in the world”.

Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram
Ordförande