Aktuellt

”Grattis du har blivit förälder!” Handbok till föräldrar och professionella. Läs mer/köp

Öppet brev till politikerna från föräldrar i Region Skåne.
Läs här


NCFIE 2016 www.ncfie.se

Välkommen till Barnplantorna

Sveriges kommuner och landsting tycks fortsatt handlingsförlamade när det gäller att ta ansvar för behovsplanering av CI-behandling för barn och vuxna. Föräldrar i Region Skåne, medlemmar i Barnplantorna väntar inte. De skickar brev till politiker och massmedia och ifrågasätter bristen på fortsatt ansvar efter CI behandling.

I VG-region och Region Skåne lär barn med CI få vänta i 10–15 år på en ny CI-hörapparat med nyare teknik. Vem skulle vilja ha en 15 år gammal mobiltelefon, frågar föräldrar i media. Nyare hörteknik för barnen kan vara avgörande för språkutveckling och skolframgång.

Läs det öppna brevet till politikerna i Kristianstadsbladet!

Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram
Ordförande