Aktuellt

”Grattis du har blivit förälder!” Handbok till föräldrar och professionella. Läs mer/köp

Internationell rapport visar att CI är en besparing för samhället.
Mer info


NCFIE 2016 www.ncfie.se

Välkommen till Barnplantorna

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och sjukvården jobbar i otakt! Fel fokus hos parterna förhindrar en bra och kostnadseffektiv vård/habilitering för hörselskadade. I praktiken handlar det om ett ekonomiskt slöseri! Istället för att t.ex. diskutera kostnader för CI-behandling bör SKL undersöka vad det kostar samhället att inte behandla hörselskador. SKL tycks sakna intresse att diskutera de kumulativa effekterna inom vården av CI-behandling.

Utan behovsplanering äventyras rätten till jämlik och tillgänglig vård. SKL bär konsekvenserna.

Barnplantorna har stöd i internationell rapportering att CI-behandling är en besparing för samhället och inte en kostnad! Hälsokonsekvenserna p.g.a. hörselnedsättning är stora i form av ohälsa, arbetslöshet och utanförskap. SKL bör snarast skifta fokus!

Läs Barnplantornas pressmeddelande här.

Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram
Ordförande