Aktuellt

Öppet brev till ansvariga inom VG-regionen. Läs här

Här kan du köpa boken "Grattis du har blivit förälder! Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familjeintervention"


NCFIE 2016 www.ncfie.se

Välkommen till Barnplantorna

Sveriges kommuner och landsting tycks fortsatt handlingsförlamade när det gäller att ta ansvar för behovsplanering av CI-behandling för barn och vuxna.

Västra Götalandsregionen bl.a. sviker personer med cochleaimplantat. Verksamheten har länge närmat sig en härdsmälta! Med nuvarande budget kommer inte jämlik och tillgänglig vård erbjudas en patientgrupp med ett stort funktionshinder och som hör med ett återskapat sinne – CI.

CI-behandlingen är en besparing inte en kostnad! Internationella rapporter visar på ökad livskvalitet för individen samt besparing för samhället. Ökade möjligheter till inkluderad skolgång, högskolestudier och arbete om sjukvården tar fortsatt ansvar för barn och vuxna som genom CI-operation är beroende av teknisk support hela livet för att HÖRA.
 
Läs brevet till ansvariga inom VG-regionen.

Ann-Charlotte Gyllenram, Ordförande