Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Ellinor

Ellinor har cochleaimplantat och går på elitgymnasium

Ellinors föräldrar har varit i kontakt med Barnplantorna ända sedan Ellinor förvärvade en dövhet efter hjärnhinneinflammation. Ellinor är 17 år och det känns avlägset att tänka tillbaka både för Ellinor, men också för mamma Katalina och pappa Anders. Själv kommer inte Ellinor ihåg något och CI-hörseln är hennes hörsel och en del av henne.

Vi pratar inte så mycket om det som har varit. Samtalet runt köksbordet hemma hos Ellinor och hennes föräldrar och syster handlar mer om här och nu och framåt förstås.

Ellinor är en duktig skoltjej

Högstadiet var en något tuff tid, men det handlade inte om att det var svårigheter med skolarbetet utan mer att Ellinor inte kände någon samhörighet med dem i klassen.

– Vi var 14 i klassen, men väldigt olika, konstaterar Ellinor.

– Det var stökigt, bråkigt och gapigt! Nu är vi 34 elever i klassen på gymnasiet, men alla är tysta och studiemotiverade. Det gör att jag verkligen hänger med och det har varit lätt att få kompisar. Vi har alla samma intressen och är både motiverade och ambitiösa.

Katalina visar ändå Ellinors betyg från högstadiet årskurs 9, som består av 16 MVG och 1 VG. Dessutom tilldelades Ellinor ett stipendium av skol- och fritidsnämnden i Helsingborg vid avslutningen i högstadiet. I stipendiet angavs följande skäl: ”Genom att använda hörselstrategin att berätta för sin omgivning om sin hörselnedsättning har Ellinor utökat sina chanser att tillgodogöra sig undervisningen. Denna strategi kan bara den som är mycket trygg med sin hörselnedsättning använda. Hon är i ständig dialog med lärarna och tar ett stort ansvar för sitt skolarbete. Ellinor övervinner på detta sätt många potentiella hinder i kombination med en vilja att lyckas och hårt arbete.”

Ellinor berättar vidare om det som många känner igen från högstadiet.

– I högstadiet hade jag en period när jag ville dölja mitt CI, men nu går jag i gymnasiet och har kommit över det. Jag står för vem jag är.

När Ellinor skulle börja i gymnasiet så åkte hon till skolan före skolstart tillsammans med sin pappa. Inför all skolpersonal berättade hon att hon var döv och hade cochleaimplantat och vad det innebär för henne.

– Sedan berättade jag samma sak inför alla elever vid skolstart, berättar Ellinor vidare.

– Jag ville verkligen inte riskera att de annars skulle tro att jag inte bryr mig när jag kanske inte hör eller har uppfattat. Jag har fått många bra kompisar och känner mig inte särbehandlad på något sätt.

Ellinor är elev på Procivitas gymnasieskola i Helsingborg

Det är inte utan att mamma och pappa är stolta (med rätta) att Ellinor har kommit in på Procivitas friskolegymnasium i Helsingborg. Skolan har högst meritvärde (305) i hela Skåne för intagning. NV-programmet där Ellinor går har ännu högre meritvärde för att en elev ska komma in.

Pappa Anders konstaterar när han ser tillbaka:

– Vi är stolta föräldrar till två döttrar, Ellinor och Sofia. Det lönar sig att kämpa för sina barn under deras uppväxt. Det ser vi nu.

Barnplantornas erfarenhet är att barn med hörselnedsättning finner strategier, som hjälper den i vardagen. Det bekräftas genom Ellinor som påpekar:

– Det är mycket plugg i skolan, men det är kul. Jag gillar att ha kontroll och att vara förberedd på vad som ska komma. Jag gillar naturvetenskap; biologi, matematik men också historia.

Ellinor har två elever som anteckningshjälp i klassen. Hon tycker det är bra att ha två elever vars anteckningar hon kan läsa, eftersom de tolkar lärarnas genomgångar på olika sätt. Hon har också ett digitalt mikrofonsystem till hjälp för att höra läraren bättre. Alla lärare är mycket noga med att alltid upprepa det som övriga elever säger. Många lektioner är i ett särskilt hemklassrum.

Procivitas gymnasium har varit mycket tillmötesgående vid Ellinors skolstart. Både bord och stolar har bytts ut mot mer anpassade för att dämpa oljud. Ellinor har dessutom ett stort medvetande om vad en god ljudmiljö innebär för henne. Anders jobbar på Ecophon, som bland annat säljer ljuddämpade akustiktak. Ellinor har själv kontrollerat taken i skolan och informerat rektor och lärare om att befintliga tak inte var tillräckliga för en bra ljudmiljö för alla. Skolan har nu installerat ljudabsorbenter för tak och väggar och på så vis fått en god ljudmiljö.

Mamma: ”Vi lägger energi på det som Ellinor är bra på.”

Alla föräldrar är oroliga under barnens uppväxt och många frågor infinner sig under resans gång oberoende av om barnet har en hörselnedsättning eller inte. Katalina, Ellinors mamma säger emellertid:

– Vi är inte oroliga längre. Vi har backat och är trygga med att vi vet att Ellinor klarar sig själv. Vi har hela tiden lagt energi på det som Ellinor är bra på för att på så sätt stärka hennes självkänsla. Ellinor har ett härligt positivt synsätt. När saker och ting inte fungerar som det ska så framför Ellinor ofta själv goda idéer till lärarna hur problemen kan lösas.

Det är en god egenskap att vara lösningsorienterad. Avslutningsvis får Ellinor berätta vilka goda råd hon vill ge till föräldrar med mindre barn.

– Uppmuntra dem och säg ”det här kan du”; se inte hinder hela tiden, säger Ellinor.

– Tro på barnet. Se möjligheter!

De kan vara svårt att veta vad man vill göra som ung, men visst har Ellinor drömmar och planer som alla andra. Närmast ligger planerna på uppsatsen i årskurs tre och Ellinor säger:

– Det vore kul att åka till Cochlear i Australien, praktisera där och skriva en studentuppsats om cochleaimplantat.

Lite funderingar har hon också på läkaryrket eller något annat yrke med inriktning på hörsel.

Ellinor går mot en spännande framtid. Liksom alla andra ungdomar har hon stora möjligheter att förverkliga sina drömmar och finna sin plats i samhället. Tack Ellinor, Katalina, Anders och Sofia för en trevlig dag! Lycka till, Ellinor! 

Några år fram i tiden; 2018. Ellinor går på universitet och läser apotekarprogrammet.

Artikel från Barnplantabladet, december 2013
Text: Ann-Charlotte Gyllenram

FAKTA:

Utomhushörseln – inomhus

Hörseln är ett sinne som under tusentals år utvecklats i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud som porlande bäckar, vindsus, fågelkvitter och mänskliga röster.

Människan har en fantastisk förmåga att kunna identifiera olika ljud, att höra varifrån det kommer, hur fort det går och vart det är på väg. Våra öron ger oss hela tiden värdefull information om vad som händer runt omkring oss. Detta ger oss trygghet. Problemet är att dagens människor vistas mest inomhus, i en miljö med väldigt få naturliga ljud och där hörseln inte alltid får möjlighet att ge hjärnan rätt information om vad som händer. För att skapa trygga och behagliga inomhusmiljöer, är den akustiska utmaningen att skapa en inomhusmiljö som så mycket som möjligt påminner om den naturliga utomhusmiljön.

Orsaken till att vår hörsel fungerar bra i skogen beror på flera saker:

  • Bakgrundsljuden i skogen skapas av fågelkvitter, vindsus och porlande bäckar. Dessa ljud är naturliga och har en lugnande effekt på oss människor. I skogen hör vi inte några störande lågfrekventa ventilationsljud. (En sommardag i skogen är ljudnivån cirka 30–35 dBA.)
  • Det finns inga plana, parallella ljudreflekterande ytor i skogen.

Tittar du uppåt så ser du himlen, och från himlen reflekteras inget ljud alls. Allt ljud inom alla frekvenser absorberas till 100 procent. Tittar du neråt ser du troligtvis löv, gräs, mossa och lite grus. Tittar du åt sidorna ser du träd, buskar och kanske några stora stenar. Det är hårda material som reflekterar ljudvågor, men de är inte plana så ljudreflexerna slås sönder i mindre ljudvågor, de blir vad akustikerna kallar ”diffusa” ljudreflexer.

När människor är i en ”ljudlig” miljö höjer de ofta rösten för att höra sig själv. Detta kallas Lombardeffekt. Människor pratar cirka 10 dB högre än bakgrundsljudet. En del av bakgrundsljudet skapas av rummets ljudreflexer.

Av byggnadstekniska skäl är ofta golv, väggar och tak plana. Det gör att ljudmiljön inte alltid är så bra inomhus. Men genom att installera ett högabsorberande akustiktak efterliknar vi himlen, och monterar vi absorbenter och diffusorer på väggarna kan vi efterlikna skogen.

Detta ger en bra ljudmiljö som har en stor inverkan på vår förmåga till koncentration, kommunikation och inlärning inte bara för oss med hörselnedsättning, utan ALLA har vi nytta och glädje av detta.

Text:
Anders Gravert (Ellinors pappa)