Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Läs utvalda artiklar i Barnplantabladet

Barnplantabladet, maj 2022

Finns evidens för SPSM:s verksamhet?

I egenskap av statlig myndighet synes SPSM (Special­pedagogiska Skolmyndigheten) ha givit sig själva tolkningsföreträde i de flesta frågor som rör hörselnedsättning/dövhet hos barn. I vart fall tycks myndigheten ha ett dövkulturellt synsätt på dessa barn.

Det är inte bara Barnplantorna som reagerar över den ”information” som marknadsföres i sociala medier ”å tjänstens vägnar” av personer nära dövrörelsen eller direkt via SPSM:s hemsida. Från Danmark brukar det komma många frågor om det som SPSM marknadsför som fakta. I den här artikeln följer en i allra högsta grad relevant kommentar från Danmark.

Finns evidens för SPSM:s verksamhet?
Barnplantabladet, september 2017

Rapport från USA: Debatten som aldrig upphör

För många verksamma inom området barn med hörselnedsättning så är Jane Madell (PhD, LSLS Cert AVT) välkänd för sitt mångåriga arbete inom interventionsområdet för barn med hörselnedsättning och deras familjer.

I anledning av att hon nyligen tilldelades utmärkelsen ”Marion Downs Award for Pediatric Excellence” av The American Academy of Audiology publicerar Barnplantabladet ett av hennes senaste inlägg som krönikör. Utmärkelsen tilldelades Jane Madell för hennes enastående engagemang rörande barn med hörselnedsättning/dövhet med syfte att tillse att alla barn med hörselnedsättning/dövhet får möjligheter att utveckla hörsel och språk för delaktighet i vårt gemensamma samhälle.

Jane Madell, Foto: AG Bell
Barnplantabladet, december 2012

Engagerade föräldrar betonar kommunikationens betydelse

Artikel om Alice och hennes familj samt fakta om syndromet LVAS som står för Large Vestibular Aqueduct Syndrom.

Barnplantabladet, december 2012
Barnplantabladet, maj 2011

Internationellt kände professor Hans Rosling
– farfar till Max

Barnplantorna har genom åren blivit kontaktade av föräldrar på många olika sätt – föräldrar ibland mitt uppe i en livskris på grund av barnets dövhet. Det finns föräldrar vars barn blivit döva efter en hjärnhinneinflammation som varit i kontakt med Barnplantorna redan när barnet legat på sjukhusets intensivvårdsavdelning. Vi i Barnplantorna är glada över att kunna stödja familjer i olika situationer och vid olika tillfällen. Vid två tillfällen har jag som ordförande initialt inte blivit kontaktad av föräldrarna utan av farfar till barnet. Vid båda tillfällen har det handlat om barn sjuka i hjärnhinneinflammation orsakad av invasiva pneumokocker.

Barnplantabladet, september 2014

Svensk välfärd: Hörsel på båda öronen, men bara om du inte behöver CI!

Habilitering med cochleaimplantat för döva/gravt hörselskadade är en riktig framgångssaga, som har överträffat till och med läkares förväntningar vad som är möjligt. Aldrig någonsin har föräldrar till barn med hörselnedsättning varit så uppdaterad med kunskap som idag, 2014. Vi vet att efterfrågan styr utvecklingen samtidigt som prioriteringarna inom sjukvården blir allt tuffare.

Under hela 2000-talet har rapporterna avlöst varandra om vikten av binauralt hörande och att vi hör med hjärnan och inte med öronen (eller hörapparaten). Medicinsk evidens är övertydlig inom området. Rapporterna om vikten av hörsel på båda öronen även om normal hörsel existerar på ett öra är också tydliga. De flesta landsting uppmärksammar och behandlar barn som är ensidigt hörande om behovet handlar om konventionella hörapparater eller benförankrad hörapparat (ledningshinder).

Foto: Eda Salihov
Barnplantabladet, Ledaren, september 2014

Gravt hörselskadade/döva missgynnas inom sjukvården i västra Sverige!

I våras skrev Barnplantorna ett brev till hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström för att tydliggöra en stor resursbrist för cochleaimplantat-verksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Det har gått så långt att Barnplantorna snart tvingas ge CI-hörande vuxna, gravt hörselskadade i behov av CI samt föräldrar till CI-hörande barn rådet att: flytta till Stockholms län om du vill försäkra dig om ett livslångt åtagande rörande din/ditt barns hörsel från sjukvårdens sida!

Barnplantabladet, Ledaren, maj 2014

Barnplantorna föreslår regionala specialpedagogiska skolstödsenheter

I mars 2013 tillsatte regeringen en nationell samordnare (Jan Sydhoff), som ska stärka utbildningen för elever med hörselnedsättning/dövhet eller grav språkstörning. Syftet är att fler elever ska nå målen för utbildningen, men också ge elever större frihet att välja skola…

Barnplantabladet, Ledaren, september 2013

SPSM anlitar ”lobbyister” för att öka elevantalet i specialskolorna!

Barnplantorna har under många år krävt en rättvis fördelning av statliga medel för undervisning av barn med hörselnedsättning. SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) bör snarast mycket drastiskt förändra sin verksamhet…

Barnplantabladet, debattartikel, maj 2012

Teckenspråk? Ja, utifrån behov och inte grupptillhörighet!

Kanske var det lättare för föräldrar till döva barn att göra språkval före 1990-talets början. När det gäller förskole- och skolplacering handlade det om specialförskola/-skola eller ”hörselförskola/-skola” och då beroende på om barnet var talspråkig eller teckenspråkig. Med andra ord en tydlig skiljelinje; tal eller teckenspråk.

Sedan cochleaimplantat (CI) på barn blev en realitet i början av 1990-talet har behoven och förutsättningarna successivt förändrats utifrån vidgade kriterier för CI-operation, tidigare operation etc. Men det finns också mer kunskap idag om språkinlärning/utveckling samt betydelsen av kognitiva och neurologiska aspekter på lärande.

Barnplantabladet, juni 2009

Vem snodde osten? Hur vi tacklar förändring

”Den som inte vill se förändringen i tid och göra något åt det kommer att upptäcka att tiden och skeendena har sprungit ifrån dem”

Barnplantabladet, våren 2006

Jervell och Lange-Nielsens syndrom

Jervell och Lange-Nielsens Syndrom* (JLNS) är ett sällsynt tillstånd, som karakteriseras av medfödd dövhet och påverkan på hjärtats elektriska system. Det beskrevs 1957 av två norska läkare, som fått ge sina namn till sjukdomen.