Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Musik – en väg till utveckling av hörsel

Efterfråga musikträning som förälder

För bara några decennier sedan ansågs cochleaimplantat inte kunna återge någon god hörselupplevelse. Efter flera decennier av utveckling av CI vet vi 100 000-tals individer med CI går på popkonserter, lyssnar på opera, sjunger, spelar olika musikinstrument och streamar musik från t.ex. Spotify. Liksom andra med konventionella hörapparater eller andra typer av hörselimplantat också gör.

Musik är emellertid det mest komplicerade ljud som vår hjärna kan processa. Vi vet också att hjärnan är otroligt anpassningsbar; ”We hear with the brain”. Charles Limb är en välkänd CI-kirurg och jazzmusiker. Han är en av dem som lyft intresset för musiks positiva inverkan på utveckling av hörsel och taluppfattning. Musik som verktyg inom interventionsverksamheter är tyvärr fortfarande klart underskattat.

Tillsammans med andra inom hörselområdet, som Nina Kraus i USA, har de ökat intresset och önskemålen om att musik borde användas inom intervention. Barn med hörselnedsättning och särskilt barn med CI har dåliga fonologiska färdigheter, vilket kan ha en negativ inverkan på läsutvecklingen. Musik kan på ett lustfyllt sätt utveckla barns hörsel. Är du förälder bör du efterfråga musikträning och mer kunskap om musikens inverkan på ditt barns hörsel- och språkutveckling.

Professor Charles Limb, CI-kirurg och jazzmusiker talar om musikens positiva inverkan för utveckling av hörsel- och taluppfattning.
Film från Ted Talks, Charles Limb.