Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Lorenzo

Svensk-italiensk familjs erfarenheter:

Flerspråkighet och CI

En första kontakt för föräldrar med Barnplantorna kan ibland ske över Sveriges gränser. Vid ett par tillfällen har det handlat om svenska familjer som bor utomlands och ser ett stort värde i all den information som Barnplantorna förser föräldrar med. Det kan också handla om vårt internationella nätverk som kan vara värdefullt för föräldrar bosatta utanför Sverige.

Barnplantornas breda information utvecklade samverkan

En första kontakt med Lorenzos familj var genom mormor till Lorenzo, Marianne Agostino i Rom/Italien. Marianne är svenska och gift med en italienare och döttrarna är tvåspråkiga i italienska och svenska. När ena dottern, Linnea, fick en son med grav hörselnedsättning sökte initialt Marianne information om cochleaimplantat via Internet. I Italien fanns ingen föräldraorganisation med den breda information riktad till föräldrar som Barnplantorna har. Via Internet kom Marianne i kontakt med Barnplantorna. Samverkan utvecklades och efter det att Lorenzo fått CI i Italien så bildade Marianne och hennes dotter Linnea den italienska föräldraorganisationen ParloIo.

”Vi misstänkte tidigt att Lorenzo inte hörde”

Vi träffas i Valhallabadet för en intervju. Primärt handlar det om att se hur det fungerar för Lorenzo när han badar med kommunikation och hörsel, men Linnea berättar:

– Vi misstänkte att Lorenzo inte hörde rätt så tidigt. Det bekräftades när vi var på en fotbollsmatch i Rom, Lorenzo sov i sin vagn. Trots allt jubel och applåderande så vaknade inte Lorenzo. I början förklarade vi våra misstankar med att Valerio (Lorenzos pappa) pratade italienska och jag svenska, men dessa förklaringar höll inte hur länge som helst.

Liksom många andra föräldrar gjort genom åren testade Linnea och Valerio med att slå ihop grytlock etc. för att få en reaktion på att Lorenzo hörde. Hörselscreening var inte och är fortfarande inte nationellt utbyggt i Italien. Lorenzo är född i december 2004. Linnea berättar vidare medan Lorenzo badar och testar den så kallade aquapåsen för att bada med CI och prata, höra och busa tillsammans med pappa Valerio.

Regelbunden logopedkontakt utvecklade Lorenzos språk

– Sommaren 2006 gjordes flera hörselundersökningar på Lorenzo i Ferrarra (ett universitetssjukhus i norra Italien) och i december samma år fick Lorenzo hörapparater. Han hade en grav hörselnedsättning, berättar Linnea.

– Vi valde logopedkontakt för Lorenzo tre gånger per vecka. Det var ett mycket stort stöd i Lorenzos talutveckling.

Sommaren 2007 visade det sig emellertid att det inte fanns några hörselrester på ena örat. Vid 2 ½ års ålder fick Lorenzo CI på det örat.

– Från inkopplingen av CI:t har Lorenzo burit CI-processorn hela dagarna. Träningen hos logoped koncentrerades nu på att hörselträna utifrån att Lorenzo fick en CI-hörsel.
Logopedbesöken fortsatte tre gånger per vecka tills Lorenzo var sex år. 2009 fick Lorenzo ännu ett CI på andra örat i Italien. Året efter flyttade familjen till Sverige och Göteborg.

”AVT har lärt oss massor”

Familjen fick AVT (Auditory Verbal Therapy) genom hörselvården i Rom.

– Det har hjälpt oss massor och vi har lärt oss att dra nytta av alla dagliga aktiviteter för att integrera tal, lyssnande och språk i vardagen, berättar Linnea vidare.

– Lorenzo har alltid varit positiv och intresserad att lära sig.

Flytten till Sverige

Flytten till Sverige har inte varit helt oproblematisk för familjen. Annan kultur, klimat, språk och inga sociala nätverk i form av mor- och farföräldrar som ju bor i Italien. Linnea och Valerio har lagt mycket engagemang på både Lorenzo och hans lillebror Allessandro.

Familjen fick AVT (Auditory Verbal Therapy) genom hörselvården i Göteborg.

– Det har hjälpt oss massor och vi har lärt oss att dra nytta av alla dagliga aktiviteter för att integrera tal, lyssnande och språk i vardagen. Lorenzo har alltid varit positiv, säger Linnea.

The language of your heart

– Den stora frågan inför flytten var emellertid vilket/vilka språk skulle vi satsa på för Lorenzo, berättar Valerio.

– Vi kommer ju förmodligen inte att stanna i Sverige permanent. Det var inte lätt och så mycket erfarenheter runt barn med CI och flerspråkighet fanns inte för att hjälpa oss i vårt beslut, fortsätter Valerio.

Familjen deltog på Nordisk konferens i Göteborg 2010 och lyssnade bland annat på Amy McConkey Robbins från USA, berätta om barn med CI och flerspråkighet. Det handlade bland annat om vilket språk man ska använda med sitt barn om förälders modersmål inte är det som talas i landet man bor i. Amy McConkey Robbins svar kan nog sägas vara vägledande även för alla andra föräldrar med annat modersmål än svenska i Sverige och oberoende av huruvida barnet har en hörselnedsättning eller ej; det vill säga använd ”The language of your heart”.

Beslutet blev att Lorenzo skulle bli tvåspråkig i engelska och italienska. Därför började Lorenzo på ISGR, International School of Gothenborg Region. Där sker all undervisning på engelska.

Ja, Lorenzo utvecklar fullständig tvåspråkighet

Lärarna på ISGR beskriver Lorenzo som positiv och mycket duktig. I klassen går det arton elever och Lorenzo har både bra lärare och en duktig assistent. Den sistnämnda rapporterar hem varje vecka så att Linnea och Valerio vet vad de ska fokusera på språkligt i sin kommunikation med Lorenzo. Valerio understryker:

– Visst hade vi farhågor; skulle Lorenzo kunna utveckla två språk? Idag vet vi att det är möjligt, vilket ju kan vara vägledande för andra föräldrar i vår situation. Därför berättar vi gärna. Just nu lär han sig även svenska så smått.

Att Lorenzo är trygg i sig själv är uppenbart. Han har redan många kompisar i klassen som han även sover över hos på fritiden. Så som barn brukar göra.

”Häftigt att höra bubblande vatten för första gången”

Vi är på Vallhallabadet i Göteborg eftersom jag är nyfiken på hur det fungerar med den så kallade aquapåsen för att kunna bada och simma och höra. Allt på samma gång!

Processorn stoppas ned i en plastpåse som är förslutningsbar. Ovanpå trär Lorenzo vant en tunn badmössa när väl CI i plastpåse sitter som det ska på huvudet. Jag frågar honom nyfiket hur det hörs i vattnet.

– I don’t hear so good in the water but it is OK and it is fantastic to hear bubbling water, svarar Lorenzo.

– I have never heard that before. I like it…

Ett ökande antal av Barnplantornas medlemmar vill höra när de badar. Härligt! Stort tack till Lorenzo med familj.

Artikel från Barnplantabladet, maj 2013
Text: Ann-Charlotte Gyllenram

Foto: Madeleine Gyllenram