Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Om Barnplantorna

Barn lever i nuet men äger framtiden!

Våra målgrupper

Barnplantorna bildades 1995 utifrån ett behov hos föräldrar till de första barnen i Sverige med CI. Så småningom visade det sig att barn med hörselnedsättning som använder och hör med andra typer av hörapparater har mycket gemensamt med barn med CI. Föräldrar till barn med hörselnedsättning har många gemensamma erfarenheter.

Barnplantorna är sedan 2007 en organisation för alla föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörselnedsättning eller typ av hörapparat.

Tillsammans är vi starka, förmedlar och delar erfarenheter och påverkar beslut på lokal, regional och nationell nivå. Allas erfarenheter räknas! Varje barn och familj är unik!

Föräldrakommentar:

“Det jag önskar är att någon sagt till mig att allt kommer att ordna sig och bli bra.”

(Källa: Boken ”Grattis du har blivit förälder”)

Barnplantornas värdegrund

Barnplantornas värdegrundsperspektiv avseende föräldrar och barn genomsyrar hela vår verksamhet.

Barnplantorna är naturligtvis också partipolitiskt och religiöst obunden. Vi har inte heller några sponsorer utan agerar fullständigt utifrån barnens behov i samklang med föräldrar och sjukvård/interventionsverksamheter.

När ett barn diagnostiseras med hörselnedsättning/dövhet uppstår en ny situation för ditt barn, men även för dig som förälder, syskon och andra anhöriga. Barnplantorna uppmuntrar föräldrar att vara aktiva och kunskapssökande för att kunna fatta kloka beslut för sitt barn under barnets uppväxt. Varje barn är unikt, varje familj är unik. Du och din familj är viktiga i vårt arbete. Tillsammans delar vi med oss av viktiga erfarenheter.

Barnplantornas värdegrundsarbete finns med i hela vår verksamhet. För att ditt barn ska få en trygg förskola och skola krävs att du kan föra en god dialog med ansvariga i de olika verksamheterna. Så småningom krävs det att ditt barn kan vara en informationsambassadör för sig själv och beskriva sin situation och sina behov. Det handlar om att kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga. I denna utvecklingsprocess är föräldrar viktiga. I dessa utvecklingsprocesser är Barnplantorna viktiga för föräldrar, barn/ungdomar genom att förmedla kunskap såsom evidensbaserad information och kliniska erfarenheter.

Alla barn har rätt till en plats i vårt gemensamma samhälle på sina villkor. Alla barn har också rätt till optimalt stöd inom förskola, skola och intervention för att nå sin optimala utvecklingspotential.

Barnplantornas värdegrund genomsyras av våra motton

”Barn lever i nuet men äger framtiden”

“Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL”

För ett aktivt värdegrundsarbete krävs att Barnplantorna som organisation:
 • är kunskapssökande som organisation,
 • främjar samverkan och dialog,
 • har respekt för familjers olikheter,
 • har respekt för barns olika förutsättningar och behov,
 • är aktiva i en pågående utvecklingsprocess på individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå,
 • är förändringsbenägen, vidsynt och nydanande.
“Barn lever i nuet men äger framtiden!”

Intressepolitik

Förändring sker både från individnivå samt lokalt, regionalt och nationellt.

Uppdaterade medlemmar är viktiga ”murbräckor” till förändring genom att med kunskap och dialog visa på behov av förändringar i förskola, skola och inom modern interventionsverksamhet. Därför bedriver Barnplantorna omfattande informations- och kursverksamhet för både medlemmar såväl som professionella verksamma inom förskola, skola och familjeintervention utifrån devisen; ”utan kunskap vet du inte vilka frågor du ska ställa i förskola, skola och interventionsverksamhet”.

Barnplantorna samverkar med forskare (nationellt/internationellt), familjeintervention, sjukvård, förskolor och skolor.

Intressepolitiska mål är bl.a:
 • Interventionsverksamhet utifrån det enskilda barnets behov med fokus på familjen.
 • Interventionsverksamhet som implementerar och utvecklar fler och nya verktyg med fokus på barns rätt till optimerad hörsel-, kommunikations- och talutveckling.
 • Ökad samverkan mellan förskola och interventionsverksamhet.
 • Ökad samverkan mellan skola och interventionsverksamhet.
 • Tydlig ansvarsfördelning mellan interventionsverksamhet och förskola/skola.
 • Bättre information och övergång till gymnasium/högskola/arbetsliv för ungdomar med hörselnedsättning.
Barnplantorna arbetar aktivt med frågor inom:
 • Intervention/Hörselvård
 • Förskola och lärande
 • Skola och utbildning
 • Sjukvård och omsorg
 • Forskning och utveckling nationellt och internationellt
 • Samverkan nationellt och internationellt
 • Nätverksbyggande
Barnplantorna deltager vid en rad forskarmöten t.ex. med det europeiska forskarnätverket iCare. Här en bild från ett möte med iCare i Aachen 2016.

Barnplantorna deltager vid en rad forskarmöten t.ex. med det europeiska forskarnätverket iCare. Här en bild från ett möte med iCare i Aachen 2016.

Informationsfilm om Barnplantorna