Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Handboken: Grattis, du har blivit förälder!

Grattis du har blivit förälder!

Grattis du har blivit förälder!

Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familjeintervention

Vi har valt att ge denna handbok den inspirerande titeln ”Grattis du har blivit förälder”. Alla föräldrar till nyfödda barn behöver bli lyckönskade till sitt barn, när de påbörjar en ny ”resa” i sitt liv, som förälder. En resa fylld av glädje och lycka men också av oro och osäkerhet. Har du fått ett barn med en funktionsnedsättning känns det säkerligen till en början som om du inte har någon annan att dela erfarenheter med.

Det kan tidvis vara svårt att hitta, sovra och ta till sig information under ditt barns uppväxt. Vi hoppas att handboken ska fylla ett tomrum och ge föräldrar viktig och återkommande information. Syftet är också att stärka föräldrar, eller som det så tydligt beskrivs internationellt ”empower the parents”. Kunskap skapar handlingskraftiga och trygga föräldrar, vilket också återspeglas i barnets och familjens gemensamma utveckling framåt. Därför väljer vi det nyare begreppet familjeintervention istället för hörselhabilitering.

Ann-Charlotte Gyllenram & Radi Jönsson

Illustrationer av: Tamara Kryvolap

Grattis du har blivit förälder! Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familjeintervention. Författare: Ann-Charlotte Gyllenram & Radi Jönsson Illustratör: Tamara Kryvolap

Innehåll:

Boken är indelad i fyra block och kan läsas av såväl föräldrar som professionella inom familjeintervention, förskola och skola.

1. INFÖR DIAGNOS

Orsaker till hörseldiagnos, genetiska orsaker, olika typer av hörseldiagnos, kris och bebiskommunikation.

2. TIDIG FAMILJEINTERVENTION

Hörapparatanpassning, hörsel- och talspråksutveckling.

3. FÖRSKOLA

Språk och kognition, påbörjande av läs- och skrivutveckling.

4. SKOLA

Språk (utveckling, medvetenhet, språkval), socialiserings- och frigörelseprocesser.

Grattis du har blivit förälder!

Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familjeintervention

Författare: Ann-Charlotte Gyllenram & Radi Jönsson
Illustratör: Tamara Kryvolap

Layout/grafisk produktion: Xtrovert Media Reklambyrå

80 sidor, inbunden bok med hårdpärm

ISBN 978-91-637-5194-3

Pris: 200 kronor
Kontakta Barnplantorna för att beställa böcker!