Stockholm med fokus på barns läs- och skrivsvårigheter

Barns läs- och skrivfärdigheter – att lära för livet Det är evidensbaserat sedan länge att barns läs- och skrivfärdigheter är essentiella prediktorer för skolframgång, barns utveckling och möjligheter till kunskapsinhämtning. Dessa grundläggande färdigheter är avgörande för möjligheterna till att ta plats i vårt gemensamma samhälle och få ett arbete som vuxen. När det gäller döva

Continue reading »

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV november 2017

Barnplantornas Nyhetsbrev

Faktaresistens beror inte alltid på okunskap Årets  nästsista Nyhetsbrev handlar om faktaresistens dvs en ovilja att ta in ny kunskap och bejaka utvecklingen. Allt för många står fortfarande kvar på tågperrongen när Kunskapståget susar förbi i expressfart. Precis hemkommen från en forskarkonferens i Leuven beskriver jag möten med professionella från flera länder i Europa. Välfärden

Continue reading »

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV oktober 2017

Grit underlättas av ett dynamiskt mindset Barnplantornas nyhetsbrev fortsätter att sprida relevant och evidensbaserad information. Visst är vi alla på Kunskapståget FRAMÅT. Står du på perrongen hoppa på tåget och delta i utvecklingen! Detta Nyhetsbrev handlar mycket om HJÄRNAN, helt enkelt för att vissa samband bör förstås för att både aktivt stödja barn och familjer

Continue reading »

Pedagogiskt Kafé i Linköping – Barnplantornas kursverksamhet

Pedagogiskt Kafé i Linköping – kunskap i tiden Under många år har Barnplantorna bedrivit ett stort informationsarbete om barn och ungdomar med hörselnedsättning i Sverige. Detta har vi gjort utifrån aktuell och nydanande kunskap om lärande, forskning och intervention inom området barn/ungdomar med hörselnedsättning. Ny hörselteknik har revolutionerat, förändrat och utvecklat verksamheter (förskola/skola, intervention/habilitering). Uttrycket

Continue reading »

Vad är CMV (cytymegaloviruset)? Vad behöver gravida kvinnor veta om CMV?

Vad behöver gravida kvinnor veta om CMV? Ett antal barn med cochleaimplantat och/eller konventionella hörapparater har förvärvat sin hörselnedsättning eller dövhet redan som foster. De är genom modern smittade av CMV (cytomegaloviruset). CMV är ett virus som överförs från person till person via kroppsvätskor som saliv eller urin. För personer med ett intakt immunförsvar orsakar

Continue reading »

Hörapparat-utveckling fortsätter att underlätta för hörselskadade

Ännu en västsvensk innovation inom hörapparat-området – hörapparat på plåster Benförankrade hörselimplantat utvecklades i Göteborg utifrån ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare och innovatörer på Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska universitetssjukhuset. För barn och vuxna med hörselnedsättning av ledningshindertyp, kombinerad hörselnedsättning eller ensidig dövhet har benledningsimplantat revolutionerat för både barn och vuxna att bli en

Continue reading »

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV – Hjärnkraft i naturen – vår i sikte

Barnplantornas Nyhetsbrev

Hjärnkraft i naturen – vår i sikte Barnplantornas Nyhetsbrev har precis distribuerats via e-post till sina mottagare. På agendan är Arbetsmiljöverkets rapport att skolor slarvar med hörmiljön. Dessutom berättar vi att det brister i elevhälsan. Tre av tio skolor underkändes i Skolinspektionens granskning av elevhälsan. Specialskolans heterogena elevgrupp På skolverkets hemsida presenteras elevstatistik för läsåret 2016/2017.

Continue reading »

Dålig hörsel kräver större hjärnkapacitet

Hörselkunskap är viktig I en stökig ljudmiljö krävs det hög hjärnkapacitet för att höra, lyssna och förstå det som sägs och då särskilt om man är hörselskadad. Ju mer mental kapacitet som krävs för att höra vad som sägs desto mindre kognitiv reservkapacitet finns kvar för att förstå och tolka det som sägs. Forskning inom

Continue reading »

Medicinska framsteg, Vård&Hälsa om cochleaimplantat

Evidensbaserad information banar väg för utveckling Svenska Läkarsällskapet (SLS) initierade för ett tag sedan ett informationsprojekt med syfte att nå allmänheten med evidensbaserad information inom vård och hälsa. Aldrig har utmaningarna varit större med tanke på det stora flödet av information som finns på Internet. I projektet har SLS bjudit in en rad organisationer inom området

Continue reading »
Pages:12»