Pedagogiskt Kafé i Linköping – Barnplantornas kursverksamhet

Pedagogiskt Kafé i Linköping – kunskap i tiden Under många år har Barnplantorna bedrivit ett stort informationsarbete om barn och ungdomar med hörselnedsättning i Sverige. Detta har vi gjort utifrån aktuell och nydanande kunskap om lärande, forskning och intervention inom området barn/ungdomar med hörselnedsättning. Ny hörselteknik har revolutionerat, förändrat och utvecklat verksamheter (förskola/skola, intervention/habilitering). Uttrycket

Continue reading »

Vad är CMV (cytymegaloviruset)? Vad behöver gravida kvinnor veta om CMV?

Vad behöver gravida kvinnor veta om CMV? Ett antal barn med cochleaimplantat och/eller konventionella hörapparater har förvärvat sin hörselnedsättning eller dövhet redan som foster. De är genom modern smittade av CMV (cytomegaloviruset). CMV är ett virus som överförs från person till person via kroppsvätskor som saliv eller urin. För personer med ett intakt immunförsvar orsakar

Continue reading »

Hörapparat-utveckling fortsätter att underlätta för hörselskadade

Ännu en västsvensk innovation inom hörapparat-området – hörapparat på plåster Benförankrade hörselimplantat utvecklades i Göteborg utifrån ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare och innovatörer på Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska universitetssjukhuset. För barn och vuxna med hörselnedsättning av ledningshindertyp, kombinerad hörselnedsättning eller ensidig dövhet har benledningsimplantat revolutionerat för både barn och vuxna att bli en

Continue reading »

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV – Hjärnkraft i naturen – vår i sikte

Barnplantornas Nyhetsbrev

Hjärnkraft i naturen – vår i sikte Barnplantornas Nyhetsbrev har precis distribuerats via e-post till sina mottagare. På agendan är Arbetsmiljöverkets rapport att skolor slarvar med hörmiljön. Dessutom berättar vi att det brister i elevhälsan. Tre av tio skolor underkändes i Skolinspektionens granskning av elevhälsan. Specialskolans heterogena elevgrupp På skolverkets hemsida presenteras elevstatistik för läsåret 2016/2017.

Continue reading »

Dålig hörsel kräver större hjärnkapacitet

Hörselkunskap är viktig I en stökig ljudmiljö krävs det hög hjärnkapacitet för att höra, lyssna och förstå det som sägs och då särskilt om man är hörselskadad. Ju mer mental kapacitet som krävs för att höra vad som sägs desto mindre kognitiv reservkapacitet finns kvar för att förstå och tolka det som sägs. Forskning inom

Continue reading »

Medicinska framsteg, Vård&Hälsa om cochleaimplantat

Evidensbaserad information banar väg för utveckling Svenska Läkarsällskapet (SLS) initierade för ett tag sedan ett informationsprojekt med syfte att nå allmänheten med evidensbaserad information inom vård och hälsa. Aldrig har utmaningarna varit större med tanke på det stora flödet av information som finns på Internet. I projektet har SLS bjudit in en rad organisationer inom området

Continue reading »

Barnplantorna var med och räddade liv!

Pneumokocker - vaccinera mot onödigt lidande

Under 2006/2007 drev Barnplantorna en stor massmedial kampanj för införandet av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet, en orsak till hjärnhinneinflammation (bakteriell meningit) och dövhet. Vårt arbete resulterade i att alla barn födda efter den 1 mars 2008 erbjuds vaccin mot pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet. Vi var, efter åtskilliga artiklar i pressen och deltagande i flera

Continue reading »

Cochleaimplantat – medicinsk information

Det är inte lätt att vara förälder när sociala medier fullständigt svämmar över av tyckande som mer eller mindre saknar evidens. Föräldrar kan känna sig sårbara antingen man har barn med särskilda behov eller inte. Det handlar om våra barn – det käraste vi har. I sociala medier försvinner ofta källkritiken i jagandet efter antal

Continue reading »

CMV (cytomegalovirus)-screening angeläget

Som alltid samverkar Barnplantorna med professionen som patientorganisation i för barn och föräldrar aktuella frågor. Detta har resulterat i att Barnplantorna aktivt har medverkat till att barn får dubbla cochleaimplantat och att alla spädbarn vaccineras mot invasiva pneumokocker. Det känns stort och är något vi är mycket stolta över. Ulrika Löfkvist, tf professor i Oslo

Continue reading »
Pages:12»