BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 14 mars 2018

Vi måste ge språk till barn, inte ge barn till ett språk Nyhetsbrevet behandlar bl.a. SPSM:s ansvar för nutid och framtid. Utifrån de premisserna förvånar SPSM:s konferens om elevers rätt till sitt kulturarv i skolan. Det finns många funderingar hos oss alla, som vilket målgrupp barn SPSM avser. Hur ser SPSM på den stora grupp

Continue reading »

Läs hela NYHETSBREVET! den 15 februari 2018

Barnplantornas Nyhetsbrev

Sektsmitta i sociala medier- Barnplantorna satte ned foten och sätter punkt! Aldrig har det varit tydligare än efter de kommentarer som nu görs på sociala medier att cochleaimplantat på barn aldrig varit accepterat av stora delar av dövrörelsen inte bara i Sverige, men globalt. Acceptansen kan sträcka sig till ”CI, nja men föräldrar måste lära

Continue reading »

Cochleaimplantat på barn ifrågasätts och väcker ilska på sociala medier

Cochleaimplantat på barn tycks aldrig bli accepterat Kommentar på sociala medier ”BP en fascistisk sammanslutning som ägnar sig åt rashygien och utrotning” Med BP avses Barnplantorna. Efter kontakt med Facebook togs kommentaren bort, men den är polisanmäld. Cochleaimplantat är sedan över trettio år en etablerad behandlingsmetod att återskapa ett sinne, hörselsinnet. Det är en av

Continue reading »

Ung och hör med cochleaimplantat

På scoutresa i Japan. Livet är fullt av möjligheter! För exakt fyra år sedan, 2011, arrangerades World Scout Jamboree (WSJ) i Sverige . Det är ett internationellt scoutläger som hålls var fjärde år, ungefär som scouternas OS där temat är fred och gemenskap över gränser. När det hölls i Kristianstad kom det 40 000 scouter

Continue reading »

BARNPLANTABLADET möter barn/ungdomar IRL

Barn/ungdomar med hörselnedsättning 2017 Vi lever i en tid när möjligheterna aldrig varit större för barn/ungdomar med hörselnedsättning om vi alla verkar för att optimera deras möjligheter att utvecklas medelst dagens moderna hörteknik antingen det handlar om olika typer av hörselimplantat eller konventionella hörapparater. I Barnplantabladet får du möta William 26 år, Albin 21 år,

Continue reading »

Stockholm med fokus på barns läs- och skrivsvårigheter

Barns läs- och skrivfärdigheter – att lära för livet Det är evidensbaserat sedan länge att barns läs- och skrivfärdigheter är essentiella prediktorer för skolframgång, barns utveckling och möjligheter till kunskapsinhämtning. Dessa grundläggande färdigheter är avgörande för möjligheterna till att ta plats i vårt gemensamma samhälle och få ett arbete som vuxen. När det gäller döva

Continue reading »

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV november 2017

Barnplantornas Nyhetsbrev

Faktaresistens beror inte alltid på okunskap Årets  nästsista Nyhetsbrev handlar om faktaresistens dvs en ovilja att ta in ny kunskap och bejaka utvecklingen. Allt för många står fortfarande kvar på tågperrongen när Kunskapståget susar förbi i expressfart. Precis hemkommen från en forskarkonferens i Leuven beskriver jag möten med professionella från flera länder i Europa. Välfärden

Continue reading »

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV oktober 2017

Grit underlättas av ett dynamiskt mindset Barnplantornas nyhetsbrev fortsätter att sprida relevant och evidensbaserad information. Visst är vi alla på Kunskapståget FRAMÅT. Står du på perrongen hoppa på tåget och delta i utvecklingen! Detta Nyhetsbrev handlar mycket om HJÄRNAN, helt enkelt för att vissa samband bör förstås för att både aktivt stödja barn och familjer

Continue reading »
Pages:123»