Barnen äger framtiden!

Ge barnen verktygen för en framtid! Det är över många år som Barnplantorna har pratat om framtid, utveckling, kunskapståg, vetgirighet, “grit” etc. Alla vuxna har ett stort ansvar i att ge barnen verktygen för en framtid. När det gäller barn med dövhet/hörselnedsättning har möjligheterna aldrig varit större och initieringen av cochleaimplantat har inneburit enormt mycket […]

Continue reading

#WorldHearingDay2023 – Ear and Hearing Care for all

Ear and Hearing Care for all, let´s make it a reality Idag firas åter #WorldHearingDay över hela världen. WHO rapporterar att 2018 har 466 miljoner människor globalt  en hörselnedsättning/dövhet 2030 beräknas 630 miljoner ha en hörselnedsättning/dövhet 2050 har detta ökat till 900 miljoner Det är en skrämmande utveckling som har stor påverkan både på individen […]

Continue reading