Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

#WorldHearingDay2023 – Ear and Hearing Care for all

Ear and Hearing Care for all, let´s make it a reality

Idag firas åter #WorldHearingDay över hela världen. WHO rapporterar att

  • 2018 har 466 miljoner människor globalt  en hörselnedsättning/dövhet
  • 2030 beräknas 630 miljoner ha en hörselnedsättning/dövhet
  • 2050 har detta ökat till 900 miljoner

Det är en skrämmande utveckling som har stor påverkan både på individen men också på hela samhället; inte bara sjukvården. Stora samhällsvinster är möjliga om ansvariga för sjukvården uppdaterar synsätten på hörselnedsättning från en kostnad till att se god hörsel och hälsa intimt förknippade med varandra. En miljon personer globalt hör med cochleaimplantat. I Norden uppskattas 65 000 vuxna ha en grav hörselnedsättning. En stor andel av dem har behov av CI, men endast 9 500 vuxna hör med CI i Norden. I Sverige screenas hörseln på nyfödda. Bebisar erhåller CI-behandling  (om indicerat) från fem månaders ålder.

WHO fortsätter att mana till handling!

Det är en tickande ekonomisk bomb för alla länder att hörselnedsättning/dövhet förväntas öka. Det är oacceptabelt. En effektivare interventionsverksamhet krävs (även i länder som Sverige). Makthavare bör snarast inse att en uppdaterad och effektiv intervention/hörselvård är kostnadseffektiv och i själva verket en besparing för samhället. Hörselvård bör integreras med nationella planer för vård och hälsa. Folkhälsomyndigheten, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Socialstyrelsen, IVO (inspektionen för Vård och Omsorg) bör alla flytta hörselvård längre upp på sin agenda och uppdatera sin kunskap.

Det räcker inte med nationella riktlinjer för alla Sveriges Regioner. Det måste till en nationell uppföljning och konsekvenser för om riktlinjerna inte följs.

Kostnaderna för utanförskap är gigantiska för barn och vuxna

Över en miljoner personer globalt hör med cochleaimplantat. Barn födda döva kan idag få samma möjligheter som hörande barn att uppfylla sina drömmar och ta plats i vårt gemensamma samhälle. Klinisk beprövad erfarenhet och bred forskningsevidens visar att det idag är en realitet. Döva föräldrar och språkrör för döva har ett stort ansvar att uppdatera sig med kunskap och bejaka cochleaimplantat idag 2023!

Ta hand om din hörsel

Beskedet till alla är att ta hand om sin hörsel. Det är bra för din hjärna och hälsa utifrån ett livsperspektiv. Börja nu oberoende av ålder!

Idag firas #WorldHearingDay globalt. Vi blir fler och fler som är organiserade och regelbundet driver och medvetandegör frågor om Hörsel & Hälsa nationellt såväl som internationellt.

BARNPLANTORNA