Dags för ett nytt nummer av BARNPLANTABLADET!

Ideologiska dogmer fortsatt ett hinder för utveckling! Sedan 1995 har Barnplantorna utkommit med en tidning, Barnplantabladet. Vi har varit pådrivande i en utveckling som torde sakna motstycke inom hörselområdet. Många trodde på 1990-talet att döva barn trots cochleaimplantat fortsatt ändå skulle vara beroende av teckenspråk. Mycket tid ägnades åt dylika diskussioner samt funderingar om deras […]

Continue reading