Barnplantornas remissvar – ”Sydhoffutredningen” SOU 2016:46

Fredagen den 25 november gick remisstiden ut för remissvar i anledning av den utredning som benämns ”Sydhoff-utredningen”, SOU 2016:46. Det lär vara många remissvar som regeringen har att läsa igenom. Enligt Barnplantornas menande har utredaren Jan Sydhoff med medarbetare gjort ett gott arbete. Fokus är rätten till likvärdig utbildning och brett fördelat statligt stöd för att

Continue reading »

Nya utmaningar för interventionsverksamheterna

Idag distribuerades Barnplantornas elektroniska Nyhetsbrev till ett stort antal intresserade inom förskola/skola, intervention, leverantörer samt vetgiriga föräldrar förstås. En stor utmaning som berörs i Nyhetsbrevet är behovet av interventionsverksamheter i fas med den hörselteknologiska utveckling. Just nu har vi ett gap mellan det interventionsverksamheterna erbjuder och vad som är möjligt via modern hörselteknologi utifrån ett individperspektiv.

Continue reading »

Danmark satsar på barn med hörselnedsättning!

I Danmark tycks det finnas större insikter än i Sverige om varför det är väsentligt utifrån både ett långsiktigt samhällsperspektiv och utifrån ett stort barnfokus att satsa på utveckling av AVT verksamheten. AVT – Auditory Verbal Therapy är en typ av hörsel- och talspråksutvecklande arbetssätt där familjen är i centrum. Det handlar om att stödja

Continue reading »

Lone Percy Smith avhandling ”Born deaf-growing up hearing” nu tillgänglig

Lone Percy Smith i Danmark är väl känd för oss i Barnplantorna, som forskare och sedan en tid verksam i olika forskningsprojekt i Barnplantornas systerorganisation i Danmark, Decibel. För lite mer än en vecka sedan disputerade hon på Köpenhamns universitet, Faculty of Medical Sciences. Avhandlingen ”Born deaf – growing up hearing – Outcomes of Pediatric Cochlear

Continue reading »

Mobiliseringsmöte för CI-verksamheten i VG region

Barn/ungdomar med cochleaimplantat kommer att vara patienter på CI-kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset/SU (om de bor kvar i VG region) under hela sin livstid. Antalet patienter på CI/ÖNH-kliniken SU ökar. Det handlar om nya patienter med CI och om vårdbehov till befintliga CI-patienter. Ledningen för VG region (landstinget) har inte beviljat ÖNH-klinikens någon ökning i budgeten för CI

Continue reading »