Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Mobiliseringsmöte för CI-verksamheten i VG region

Barn/ungdomar med cochleaimplantat kommer att vara patienter på CI-kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset/SU (om de bor kvar i VG region) under hela sin livstid.

Antalet patienter på CI/ÖNH-kliniken SU ökar. Det handlar om nya patienter med CI och om vårdbehov till befintliga CI-patienter. Ledningen för VG region (landstinget) har inte beviljat ÖNH-klinikens någon ökning i budgeten för CI trots ökande patientantal samt nyttan och kostnadseffektiviteten av CI.  Våra barn kommer att få vänta i minst 15 år på uppgradering till nya processorer!

Landstinget har ett livslångt ansvar för barn, ungdomar och vuxna efter CI-operation. Patienter som är beroende av fungerande teknik under hela sin levnad. Har inte ansvariga förstått vidden av detta ansvar?!  Vi hoppas att du precis som vi känner att detta är ohållbart. Vi behöver nu agera tillsammans mot politiker i landstingsregionen och sjukhusledningen. Endast tillsammans kan vi förändra detta.

Kom till mobiliseringsmötet för information och förslag hur vi därefter tillsammans kan agera som grupp, Barnplantorna Väst. Vi är intresserade av dina synpunkter.

Barnplantornas kansli fredagen den 18 november kl. 17.30 – 20.00

Medverkande Radi Jönsson, verksamhetschef ÖNH/CI avdelningen SU  Barnplantorna Väst har för avsikt att presentera en handlingsplan där vi alla är involverade.

Anmäl dig senast den 14 november till johanna@barnplantorna.se

Hälsningar Anna Oud   &  Ran Hareide