Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Cochleaimplantat-behandling en besparing för samhället

Barnplantorna har i flera år drivit frågan om att CI är en besparing för samhället och en behandling med synnerligen stort cost benefit för sjukvården. Det finns idag tydlig evidens för att kostnaderna för att inte behandla hörselnedsättning är avsevärt större än att behandla med hörapparater, hörselimplantat etc. En rapport “Spend to save: Investing in hearing technology improves lives and saves society Money” från The Ear Foundation i UK är tydlig och borde ligga till grund för landstingen att tillföra mer pengar till CI verksamheterna – dvs “Spend to Save”. Ingen kan tycka att det är OK att användare av CI måste vänta 15-20 år på ny CI apparat för optimal hörsel.

http://www.earfoundation.org.uk/news/articles/553