Rättsosäkert för barn med funktionsnedsättningar

Omvårdnadsbidraget behöver nationella riktlinjer Sveriges Radio rapporterar att Familjer som har barn med liknande funktionsnedsättning riskerar att få olika bedömningar och stöd när de ansöker om det nya omvårdnadsbidraget hos Försäkringskassan. Orsaken är enligt en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, att det saknas nationella riktlinjer för vad som är ett normalt föräldraansvar, något som […]

Continue reading