Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

CI – Cochleaimplantat

CI

CI – Cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat är ett högteknologiskt hjälpmedel som möjliggör för döva och gravt hörselskadade att uppfatta ljud och för barn att utveckla tal utifrån individuella förutsättningar.

Ett CI består av en intern inopererad del och flera yttre delar. Den inopererade delen består av en mottagare och en flerkanalselektrod. Utanför örat finns en mikrofon, en sändare (transmittor) samt en individuellt anpassad ljudprocessor.

Örat och hörsel med CI

 Så här fungerar CI

  • Ljudet tas emot av en mikrofon,
  • i mikrofonen kodas det till digitala signaler
  • som skickas till sändarspolen.
  • Sändarspolen skickar signalerna genom huden till implantatet där det omvandlas till elektriska signaler.
  • Signalerna sänds till elektroderna i elektrodledaren som stimulerar snäckans nervfibrer.
  • Nervimpulserna skickas sedan via hörselnerven till hjärnan där de tolkas som ljud.

Vem är kandidat för CI?

Cirka 30–40 barn föds i Sverige varje år gravt hörselskadade eller döva, vilket innebär att de är aktuella för CI. Utifrån att bebisar hörselscreenas på BB, diagnostiseras barnen tidigt. Barn CI-opereras numera redan under ett års ålder. Det är viktigt med tidig CI-operation för att ta vara på barnets möjligheter att utveckla hörsel och tal.

Barn kan även CI-opereras senare om de har haft nytta av hörapparater och/eller hörseln är progredierande. Detta kan innebära att nyttan av hörapparaterna för att uppfatta tal försämrats. Ett cochleaimplantat kan då ge barnet större möjligheter till att höra. Ett barn eller tonåring, som har varit hörapparatanvändare har goda förutsättningar för att utveckla hörsel med ett cochleaimplantat då nervbanor för hörsel är stimulerade sedan tidigare.

Kandidat för CI.

Lämplig ålder för CI-behandling – när kan barnet tänkas få optimal nytta av att höra med CI?
Observera: om barnet har varit hörapparatanvändare tidigare har barnet/tonåringen goda möjligheter för att utveckla hörsel med CI oberoende av ålder eftersom nervbanor för hörsel är sedan tidigare stimulerade med hörapparaterna.
Illustration: Xtrovert Media

Det CI-opereras varje år i Sverige cirka 70 barn under 18 år. Det handlar om barn födda döva/gravt hörselskadade, barn med en progredierande hörselnedsättning eller barn med dövhet/grav hörselnedsättning genom sjukdom eller skada.

CI är lämpligt för barn som är helt döva eller har en grav hörselnedsättning sedan födseln. Det handlar om en så grav hörselnedsättning att konventionella hörapparater inte kommer att vara stöd att utveckla och förstå talat språk. CI är också lämpligt för barn som har förvärvat en grav hörselnedsättning i samband med sjukdom eller skada.

Utredning – operation – inkoppling

Processen med att få CI kan starta med hörseltest hos en audionom. Om första testen visar att du skulle kunna ha nytta av ett CI, kommer du att remitteras för fler tester vilket oftast görs på en CI-klinik. Om vidare tester bekräftar att du är en lämplig kandidat för CI och du väljer att gå vidare i processen får du prata med läkare på CI-kliniken.

CI-operationen utförs under narkos och tar vanligtvis bara några timmar. Oftast får man stanna kvar på sjukhuset över natten. Barn är ofta tillbaka i förskola/skola inom någon vecka.

Efter 3–4 veckor kan inkoppling/aktivering av cochleaimplantatet ske. Först måste en läkning ske efter operationen. Hörselsingenjör/teknisk audiolog kommer att göra inkoppling så att ditt barn kan höra redan vid första besöket. Vid ytterligare besök finjusteras inställningarna.

För barn födda döva eller gravt hörselskadade

Cochleaimplantat är inget ”botemedel” mot dövhet utan ditt barn kommer fortfarande som ”CI-användare” att ha speciella behov i förskola och skola och ha behov av stöd för sin utveckling som individ. Ditt barn är beroende av fungerande teknik. Därför är det viktigt med regelbundna besök på CI-teamet för kontroller. Misstänker du att ditt barn inte hör så som hon/han brukar, tveka inte att ta kontakt med CI-teamets ingenjör.

Hur bra kommer mitt barn att höra med sitt/sina CI-apparater?

Ditt barn kommer att få ett (unilaterala) eller två (bilaterala) CI. Vad som avgör detta är medicinska indikationer. Ditt barn kan få två CI vid en och samma operation. Om operationen tar längre tid än beräknat så väljer kirurgen att sätta in kanske bara ett CI, då ett litet barn inte bör vara under narkos allt för länge. Säkerhetstänkandet vid operationer av små barn är hög. Ett andra CI kan opereras in någon månad senare. Läkarna kan också välja att vänta med ett andra CI för att se hur väl barnet tillgodogör sig hörseln efter den första CI-operationen med efterföljande inkoppling.

Det är svårt att prognostisera långsiktiga resultat i förväg för ditt barn. Vi vet att frågorna är många för föräldrar som ”när kommer mitt barn att tala?”, ”kan hon/han gå i vanlig skola?” etc. Initialt är det allra viktigaste att få barnet att bära sina processorer under all vaken tid för optimal hörsel-input.

Vem avgör om ditt barn ska få cochleaimplantat?

Det är läkare vid lokal hörselvård som remitterar ditt barn till en av landets fem barn CI-kliniker (Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala) för utredning. Beslutet om CI fattas av läkare vid CI-teamet.

Om lokal hörselvård inte vill remittera ditt barn utifrån att de inte anser att ditt barn är aktuellt för CI-operation så finns det inget som hindrar dig som förälder att ta kontakt med något CI-team för konsultation, s.k. ”second opinion”.

Ta kontakt med Barnplantorna – vi bistår gärna med kontakter!

Försäkring

I Sverige täcks kostnaden av CI-behandling av det offentliga sjukvårdssystemet. En tilläggsförsäkring behöva oftast tecknas för att täcka eventuell förlust av ljudprocessor.

CI-klinikerna informerar numera föräldrar om att barnets CI-processorer måste försäkras och att föräldrar kan bli ersättningsskyldiga. Om olyckan är framme; genom att en processor försvinner eller (inte helt ovanligt) familjens hund biter sönder den, så är det viktigt att du känner till vad som gäller i familjens försäkringsvillkor eller att du har tecknat en tillläggsförsäkring till hemförsäkringen.

Kostnaden för en tilläggsförsäkring kan du ta upp som merkostnad till vårdbidraget. Glöm inte att ange denna kostnad i vårdbidragsansökan med andra ord.

Är olyckan framme kan det ta tid att utreda vem och hur som ska bekosta en ny processor till ditt barn. Kom ihåg att ditt barn aldrig kan förväntas att vara utan sin hörsel, d.v.s. utan CI-processor under utredningstiden. Barnet har naturligtvis rätt till en så kallad ”låneprocessor” under tiden.

Informationsfilm om CI

Informationsfilmen  ”Cochleaimplantat – att återskapa ett sinne” är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Barnplantorna och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Filmen berör frågor kring cochleaimplantat och gör det lättare för dig att sätta dig in i ämnet. Du får bland annat se de olika stegen i processen före, under och efter operation samt träffa barn och vuxna med anknytning till CI. Besök www.barnplantorna.se/filmer för att läsa om och beställa någon av filmerna om CI eller Baha.

CI- och Baha-filmer från Barnplantorna och SU.