Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Nordisk Konferens – NCFIE2018
Barn med hörselnedsättning – delaktighet på riktigt

Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg, 1–2 oktober 2018

Jeanette Olsson Carlborg

Kulturkommunikatör

Göteborg

Amy McConkey Robbins

MS, CCC-SLP, LSLS Cert. AVT

USA

Jan Andersén

Leg. psykolog

Göteborg

Ulrika Löfkvist

PhD/ass. professor

Norge

Jessica Jägryd

Specialpedagog

Göteborg

Kristina Borgström

Logoped

Lund

Jonas Lindsjö

Logoped

Lund

Malin Lindgren

Logoped

Lund

Christiane Haukedal

PhD stud.

Norge

Birgitta Sahlén

Professor

Lund

David Lega

Föreläsare/politiker

Göteborg

Karin Lega

Leg. psykolog

Göteborg

Anna Persson

Specialpedagog, doktorand

Stockholm

Christine Rocca

Musictherapist

Storbritannien

Radi Jönsson

MD/verksamhetschef

SU Göteborg

Minna och Bo Sundestrand

Föräldrar

Göteborg