Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Pionjär inom cochleaimplantatbehandling ur tiden

Professor Göran Bredberg 1937 – 20 maj 2020

En av de stora pionjärerna avseende initieringen och utvecklingen av cochleaimplantat, som återskapar hörselsinnet, har avlidit 83 år gammal.

Göran Bredbergs medicinska bana började på läkarlinjen på Karolinska Institutet/KI 1957. Efter avslutad utbildning vid KI flyttade han till Göteborg för vidareutbildning inom öron- näs- och halssjukdomar samt forskning, som inriktade sig på hörselsnäckans anatomi, histopatologi och åldrandeprocesser. Detta ledde fram till en doktorsavhandling 1968 och vidare till ett s.k. postdoc år i USA vid University of Illinois.

Vid återkomsten till Sverige blev det Uppsala och Akademiska Sjukhuset och utveckling av öronkirurgiska färdigheter samt fortsatt forskning. 1979 gick färden vidare till Stockholm där han blev överläkare vid ÖNH-kliniken på Södersjukhuset och chef 1984. Det var för övrigt samma år som han utförde den första cochleaimplantat-operationen på vuxna i Sverige.

Pionjär, visionär med mod

Cochleaimplantat låg i sin linda initialt. Motståndet mot att återskapa ett sinne var stort och Göran Bredbergs arbete möttes av både misstro och motstånd. Att vara visionär hänger samman med att se det förgångna, ha stor kännedom om nutid samt en nyfikenhet och vetgirighet om framtiden. Dessa egenskaper innehade Göran Bredberg samt därtill mod och ett otroligt engagemang.Han och några andra entusiastiska läkare (bl.a. överläkare Sten Harris i Lund) blev banbrytare. Med förbättrad CI-teknik och utveckling av CI-kirurgin förbättrades resultaten för patienterna successivt.

Göran Bredberg utvecklade även tillsammans med MedEL en särskild elektrod att användas för patienter där snäckan blivit förbenad efter meningit (hjärnhinneinflammation)

Initierade CI-operationer på barn

Göran Bredberg utförde bredvid Sten Harris (Stockholm, Lund) de första CI-operationerna på barn 1991. Motståndet från dövrörelsen var massivt. Göran Bredberg och Sten Harris banade väg för utveckling och implementering av CI-behandling hos barn. Genom stor internationell kunskapssamverkan knöt han ihop kirurgi och övrig medicinsk behandling avseende cochleaimplantat, men insåg också vidden av samverkan med habilitering för att utveckla intervention utifrån att optimera nyttan av CI hos barn för att utveckla hörsel och talspråk.

Hans engagemang sträckte sig också till insikten av att en föräldrar- och patientorganisation var nödvändig för denna nya patientgrupp – barn som hör med ett återskapat sinne.

Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat bildades. Göran Bredberg entusiasmerade de första föräldrarna, som med sina barn var en stor del i banbrytande arbete i utvecklingen av cochleaimplantat. Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i Barnplantorna konstaterar

– hans glödande engagemang spred han till mig. Han gav mig modet att vara språkrör för cochleaimplantat på barn i en tid när motståndet var stort. Generöst delade han med sig av internationella kontakter, vilket snabbt bidrog till att Barnplantorna växte som organisation.

CI-kliniken etablerades i Stockholm

1999 utnämndes Göran Bredberg till professor i Audiologi vid Karolinska Institutet. Samtidigt flyttade cochleaimplantat-verksamheten från Södersjukhuset till egna lokaler på Huddinge Sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset. Sveriges första CI-klinik etablerades.

Göran Bredberg och Sten Harris blev de första hedersmedlemmarna i Barnplantorna.

Vilken livsresa och livsgärning – att förändra döva barns och vuxnas liv. Cochleaimplantat är en av de största medicintekniska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne – hörselsinnet. Göran Bredbergs gärning inom området kan inte nog poängteras eller beskrivas.

TACK

BARNPLANTORNA