Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Patienter med cochleaimplantat prioriteras

Äntligen; CI-behandling prioriteras i sjukvården

Barnplantornas enträgna arbete resulterade i att Sahlgrenska/SU erhöll 5 miljoner kronor extra i december 2019 att användas till processoruppgraderingar.

Beslutet kom efter ett stort informationsarbete från Barnplantorna. Vi tydliggjorde hur underfinansierad CI-verksamheten vid Sahlgrenska/SU är för politiker och tjänstemän i Hälso-och sjukvårdsnämnderna bl.a.

CI-terminologin förtydligad

Därmed har även Barnplantorna tydliggjort cochleaimplantat/CI som en behandling inom sjukvården och CI bör jämföras med andra sjukvårdsbehandlingar och patienter som hör med CI bör jämställas med andra patientgrupper vid fördelning av pengar.

Västra Götalandsregionen skjuter till ytterligare medel till CI

I slutet av maj 2020 påpekade Barnplantorna åter till Hälso- och sjukvårdsnämnderna i VGR att CI-verksamheten vid SU/Sahlgrenska är fortsatt kraftigt underfinansierad samt att ett utökat uppdrag bör ges till ÖNH-verksamheten vid SU/Sahlgrenska riktat till CI-verksamheten.

Barnplantornas skrivelse maj 2020  

Det är en stor framgång för Barnplantornas arbete att VGR i protokoll från Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd/HSNG, 2020-06-17 nu kommer med en tilläggsöverenskommelse. Sammanfattningsvis anges att HSNG har ett överskott i sin budget för 2020 på 50 miljoner kronor. Medlen föreslås att fördelas mellan olika behandlingar enligt följande

  • Cancergenetisk mottagning, kökortning: 6,5 mnkr
  • Strålbehandling, utbildning: 3,5 mnkr
  • Glukosmätare och insulinpumpar: 23 mnkr
  • Cochlea, implantat och utbytesprocessorer: 7,3 mnkr
  • Hälsofrämjande funktion inom psykosvården: 1,5 mnkr
  • Köpt somatisk specialistsjukvård: 8,2 mnkr

Cochleaimplantat – patientgrupp

Därmed är det även tydligt att sjukvården ser på cochleaimplantat som en behandling, som bör jämställas med andra behandlingar inom sjukvården. Föräldrar till barn med CI och vuxna som hör med CI har nu en tillhörighet som patientgrupp inom vården. Terminologin lär bli tydlig i fler regioner. En livslång synnerligen kostnadseffektiv behandling. Det finns det inga tveksamheter till längre.

Barnplantorna gläds med patienter (barn, vuxna) i VGR som nu i utökad grad erhåller fortsatt behandling för att HÖRA och HÖRA TILL.

Personalen på Sahlgrenska/SU och CI-verksamheten bör genom beslutet känna arbetsro.

Därmed en välkommen nyhet för sjukvården i övrigt ansträngda tider.

BARNPLANTORNA