Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

GRATTIS – CochleaimplantatDagen firas globalt

Cochleaimplantat – The sky is the limit

Idag firas CochleaimplantatDagen över hela världen. Barnplantorna firar under mottot

Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL

Cochleaimplantat (CI) är en etablerad behandling i sjukvården, att återskapa ett sinne hos barn/vuxna med dövhet/grav hörselnedsättning. Döva barn med CI utvecklar hörsel och tal, vilket möjliggör läs- och skrivfärdigheter i nivå med hörande barn, möjligheter till högre studier och framtida arbete i konkurrens med alla andra på lika villkor.

Barnplantornas motto: Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL är en realitet för döva idag.

Cochleaimplantat – en ny del av dövas historia

Ett nytt skeende i det som beskrivs som dövas historia gick av stapeln den 25 februari 1957. Då initierade två franska läkare, Andre Djourno och Charles Eyries cochleaimplantat genom att stimulera hörselnerven via en elektrod utanför koklean.

Cochleaimplantatets historia går tillbaka ända till slutet av 1700-talet när den italienske vetenskapsmannen Allessandro Volta stimulerade öronen med statisk elektricitet. Forskare fortsatte under århundraden att utveckla metoder för att ge örat och hjärnan hörselsensationer. Under 1950-talet och framåt arbetade två läkare parallellt med att utveckla cochleaimplantat., Graeme Clark i Australien och William House i USA. 1978 implanterades en man i Australien av Clark. Det blev en stor framgång då mannen kunde höra sin röst och känna igen vissa ord. 1983 lanserades det första flerkanaliga implantatet och 1985 blev det godkänt av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för implantering på vuxna. 1990 godkände FDA flerkanaliga implantat på minderåriga barn. Det var början på en fantastisk utveckling. I Sverige opererades det första minderåriga barnet med CI 1991. Genom CI-behandling har Barnplantorna och föräldrar till barn med CI varit delaktiga i en utveckling av hörselhabilitering till att idag benämnas familjeintervention där barnet med föräldrar är delaktiga i ett interventions-teamarbete med fokus på det enskilda barnet.

Cochleaimplantat erövrar världen!

Över 4 000 barn och vuxna hör med cochleaimplantat i Sverige. Globalt handlar det om cirka 600 000 personer som hör med cochleaimplantat. Samtidigt är tekniken kraftigt underfinansierad; även i länder som Sverige.  Det är ett problem att Folkhälsomyndigheten och sjukvården inte tycks förstå innebörden och konsekvenserna av dövhet.

För barn innebär CI-hörseln delaktighet i vårt gemensamma samhälle. För vuxna krävs hälsa- och policystrategier för att bibehålla god hälsa under åldrandet med bibehållande av alla sinnesfunktioner, inklusive hörsel. Personer med grav hörselnedsättning löper fem gånger högre risk än normalhörande att drabbas av demens.

Idag på CochleaimplantatDagen tar vi tillfället i akt att tydliggör vilken besparing för samhället cochleaimplantat är genom en europeisk undersökning;  Spend to Save rapport

Cochleaimplantat i vardagen – följ barn och ungdomar

I Sverige har Barnplantorna påbörjat firandet redan föregående vecka med att publicera reportage om barn och unga som hör med cochleaimplantat. Läs om betydelsen för dem Barn och ungdomar med CI berättar

GRATTIS till alla som hör med cochleaimplantat

Vi i Barnplantorna firar. Barn och vuxna samt deras anhöriga firar. Globalt firar barn, vuxna och anhöriga idag. Över 40 länder deltar i #CochlearimplantDay. Ett stort antal professionella firar och gläds också över att få vara delaktiga i en fantastisk utvecklingsresa i något som för trettio år sedan ansågs vara omöjligt dvs att återskapa ett sinne. Engagemanget är gigantiskt i

Cochleaimplantat med passion för att HÖRA och HÖRA TILL