Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 18 april 2018 – Ge barnen en framtid!

Ge barnen en FRAMTID!

Under ett antal år har vi i Barnplantorna publicerat nyheter utifrån evidens och beprövad erfarenhet inom sjukvården/interventions-verksamheterna. Nyheterna erövrar vi genom nätverkande globalt med professionella, föräldrar och användare samt deltagande i konferenser.

Språklig deprivation idag – nej!

I det senaste Nyhetsbrevet kan du läsa om språklig deprivation, som förs fram för att rekrytera barn med CI (helst alla med hörselnedsättning) in i en rörelse som för länge sedan har förlorat kompassriktningen.

Idag CI-opereras döva barn under ett års ålder, vilket betyder hörsel-och språkutveckling TIDIGT. Barnen följs upp kontinuerligt av logoped. Majoriteten av barn kommer ikapp.. läs mer i Nyhetsbrevet.

Skolverket samarbetar med hjärnforskare

Barnplantorna är uppdaterade med utvecklingen. Under ett par år har vi i Nyhetsbrevet rapporterat om det senaste inom “hjärnforskningen” genom forskare som Caroline Dweck (Mindset – du blir vad du tänker) Angela Duckworth ( GRIT – konsten att inte ge upp) samt svenska forskare som Martin Ingvars mfl. Läs mer i Nyhetsbrevet.

Språket och läsning är nyckeln till abstrakt tänkande

Vi vet att abstrakt tänkande är en ofta oöverstiglig utmaning för döva barn (utan CI) och kan också vara för barn med hörselnedsättning generellt (CI/HA) om de inte erövrar ett rikt språk och lär sig läsa kvalificerade texter. Hur åstadkommes detta? Läs mer i Nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet når ett par tusen prenumeranter varje månad. Professionella verksamma inom förskola, skola, intervention, sjukvård samt medlemmar i Barnplantorna. Bli medlem? Maila förfrågan till info@barnplantorna.se