Hörapparat-utveckling fortsätter att underlätta för hörselskadade

Ännu en västsvensk innovation inom hörapparat-området – hörapparat på plåster Benförankrade hörselimplantat utvecklades i Göteborg utifrån ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare och innovatörer på Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska universitetssjukhuset. För barn och vuxna med hörselnedsättning av ledningshindertyp, kombinerad hörselnedsättning eller ensidig dövhet har benledningsimplantat revolutionerat för både barn och vuxna att bli en […]

Continue reading

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV – Hjärnkraft i naturen – vår i sikte

Barnplantornas Nyhetsbrev

Hjärnkraft i naturen – vår i sikte Barnplantornas Nyhetsbrev har precis distribuerats via e-post till sina mottagare. På agendan är Arbetsmiljöverkets rapport att skolor slarvar med hörmiljön. Dessutom berättar vi att det brister i elevhälsan. Tre av tio skolor underkändes i Skolinspektionens granskning av elevhälsan. Specialskolans heterogena elevgrupp På skolverkets hemsida presenteras elevstatistik för läsåret 2016/2017. […]

Continue reading

Behandling med cochleaimplantat är underfinansierad

Cochleaimplantat är en livslång pågående behandling Sedan decennier har Barnplantorna hävdat att behandling med cochleaimplantat saknar behovsstyrning inom sjukvården. Kriterierna för CI-behandling har ändrats genom åren utifrån teknisk utveckling och nya indikationer för CI-behandling både hos barn och vuxna. Sjukvården tycks inte hänga med i utvecklingen. De CI-behandlande avdelningarna på universitetssjukhusen har haft svårt att […]

Continue reading

Dålig hörsel kräver större hjärnkapacitet

Hörselkunskap är viktig I en stökig ljudmiljö krävs det hög hjärnkapacitet för att höra, lyssna och förstå det som sägs och då särskilt om man är hörselskadad. Ju mer mental kapacitet som krävs för att höra vad som sägs desto mindre kognitiv reservkapacitet finns kvar för att förstå och tolka det som sägs. Forskning inom […]

Continue reading

Medicinska framsteg, Vård&Hälsa om cochleaimplantat

Evidensbaserad information banar väg för utveckling Svenska Läkarsällskapet (SLS) initierade för ett tag sedan ett informationsprojekt med syfte att nå allmänheten med evidensbaserad information inom vård och hälsa. Aldrig har utmaningarna varit större med tanke på det stora flödet av information som finns på Internet. I projektet har SLS bjudit in en rad organisationer inom området […]

Continue reading

Utvärdering av patientlagen – Lag utan genomslag

Utvärdering visar att patientens rättsliga ställning är fortsatt svag Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Det övergripande syftet är att tydliggöra patientens ställning. Vårdanalys har agerat på uppdrag av regeringen med syfte att följa upp implementeringen  av patientlagen. Vårdanalys rapport har närmre studerat två perspektiv patientens faktiska ställning patientens rättsliga ställning I rapporten […]

Continue reading

Idag firar vi World Hearing Day över hela världen

World Hearing Day – ökat medvetande om hörselnedsättning Vi är en lång rad organisationer globalt, som inser att kunskapen om hörselnedsättning bland beslutsfattare inom inte bara sjukvården utan på alla  nivåer i samhället är skrämmande låg. Det finns emellertid ett växande medvetande om att kunskapen om hörselnedsättning och dess påverkan på ett ökande antal människor […]

Continue reading

Barnplantornas Nyhetsbrev den 2 mars

Barnplantornas Nyhetsbrev

Barnplantornas Nyhetsbrev den 2 mars – Vaccinera oss med kunskap! Ännu ett Nyhetsbrev. Denna gång nämner vi nyckeln till god undervisning för våra barn; nämligen Sveriges lärare. Vad främjar motivation? I en avhandling “Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö” av Jan Blomgren utvecklar detta utifrån elevenkät-undersökning. Detta och mycket mer läser du som […]

Continue reading