BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 13 maj 2020

Vad är föräldrars målsättning för sina barn och hur nås målet? Under ett stort antal år har Barnplantorna spridit evidensbaserad kunskap inom området barn med hörselnedsättning. Det har även handlat om att möta de mer ideologiska/kulturella synsätten på målgruppen barn med hörselnedsättning och då specifikt barn med cochleaimplantat. Om föräldrars målsättning är hörsel- och talutveckling […]

Continue reading