Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

EAS

Elektro Akustisk Stimulering Hörapparat (EAS)

En del hörselskadade har sin hörselnedsättning i de höga frekvenserna (ljusa toner) medan de hör lågfrekventa ljud (de mörka tonerna) bra. Personer med en grav diskanthörselnedsättning klarar ofta taltester bättre än en person som har sin hörselskada fördelad över alla frekvenserna.
Elektroakustiska hörselimplantatsystem kan emellertid hjälpa personer med en grav diskanthörselnedsättning att höra högfrekventa ljud bättre. Detta är viktigt för att kunna förstå tal och kunna kommunicera.

Om du inte har tillräcklig hjälp av hörapparater utan:

 • störs av bakgrundsljud när du lyssnar,
 • har svårt att höra ljud på långt håll,
 • har svårt att följa en dialog på TV:n,
 • har svårt att uppfatta i telefon,

då har du troligen en så kallad partiell hörselnedsättning (diskanthörselnedsättning) och kan vara hjälpt av en elektroakustisk hörapparat.

EAS (Bildkälla: Cochlear Nordic)

Bildkälla: www.cochlear.se

Funktion

Elektrisk ljudväg
 1. En extern ljudprocessor fångar upp ljud och omvandlar det till digitala signaler.
 2. Ljudprocessorn skickar högfrekvent ljud med digitala signaler till implantatet.
 3. Implantatet omvandlar signalerna till elektrisk energi som skickas till eletrodraden i snäckan.
 4. Hörselnervens respons, som orsakas av elektrisk och akustisk stimulering, skickas till hjärnan.
Akustisk ljudväg
 1. Den externa ljudprocessorn skickar lågfrekventa ljud till ljudkomponenten.
 2. Här förstärks de lågfrekventa ljuden och skickas vidare den normala ljudvägen.
 3. Det förstärkta ljudet aktiverar hörselnerven.
 4. Hörselnervens respons, som orsakas av både elektrisk och akustisk stimulering, skickas till hjärnan som kombinerar dem till det ljud du uppfattar.

Källa och bild: Cochlear