Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantornas organisation

Barnplantornas riksstyrelse

Barnplantorna Riks styrelse består av tio personer fördelade på representanter från alla sex regionala organisationerna.

I linje med GDPR publiceras inte alla kontaktuppgifter till ledamöter

Ordförande

Ann-Charlotte Gyllenram

ordforande@barnplantorna.se
+46 (0)707-41 14 14

Vice ordförande

Simon Oud

simon.oud@hotmail.com

Vice ordförande

Johanna Stadmark

stadmark@yahoo.se

Sekreterare

Anna Oud

Ledamot

Gudrun Hellström

gudrunhellstrom@hotmail.com

Ledamot

Magnus Lindahl

magnus.lindahl@gmail.com

Ledamot

Jörgen Johansson

Ledamot

Ran Hareide

Regionala organisationer

Ordförandena i de regionala organisationerna är ledamöter i riksorganisationen i egenskap av distriktsrepresentanter.

Barnplantorna Väst

Ordförande
Simon Oud
simon.oud@hotmail.com

Bo Sundestrand

Anna Oud

Ran Hareide

Carina Falkewall

Barnplantorna Linköping

Ordförande
Jörgen Johansson

Frida Rosén

Jens Rosén

Rebecka Karlström

Barnplantorna Öst-Norr

Ordförande
Magnus Lindahl
magnus.lindahl@gmail.com

Ordförande
Gudrun Hellström
gudrunhellstrom@hotmail.com

Ola Rosling

Mikael Verené

Helena Flyrin

Lotta Waller

Barnplantorna Syd

Ordförande
Johanna Stadmark
johannastadmark@yahoo.se

Helene Lundahl

Charlotte Enjin

Fia Göth