Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Integritetspolicy

GDPR – Vi bryr oss om dig!

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR), som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU. Du är viktig för oss och för att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter kommer här lite information.

Barnplantornas Nyhetsbrev, ordförande har ordet, är kostnadsfritt och sedan maj 2018 enbart finansierad av Barnplantorna. Vår ambition är att förse Dig med intressant och läsvärd information om allt som berör barn och unga med hörselnedsättning.

Vi sparar dina kontaktuppgifter (e-mailadress samt namn), som du angav vid anmälan till Nyhetsbrevet.
Detta för att månatligen kunna förse dig med aktuell information inom området barn, ungdomar och unga vuxna med hörselnedsättning.

Gällande tidskriften Barnplantabladet, finansierad delvis av annonsörerna, lagrar vi kontaktuppgifter och fakturaadresser angivna vid prenumeration eller medlemskap i Barnplantorna.

Vi hanterar alltid data om dig på ett tillförlitligt sätt och vi delar inte dessa uppgifter vidare till tredje part. Du kan när som helst begära att få ut uppgifter eller be oss radera dina uppgifter genom att kontakta oss. Läs mer om vår integritetspolicy. Du kan även när som helst välja, att avregistrera Dig från Nyhetsbrevet genom att kontakta info@barnplantorna.se. Detsamma gäller vid avslutande av prenumeration eller medlemskap.

INTEGRITETSPOLICY

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU. Barnplantorna vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi lägger stor vikt vid din personliga integritet och har därför tagit fram en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.

1. INSAMLING AV INFORMATION

1.1 Registrering av personuppgifter

När du registrerar dig hos oss via telefon, e-post eller onlineregistrering (medlemskap, stödmedlemskap) sparar vi dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera alla förekommande tjänster hos oss. Vi skickar Nyhetsbrevet, Barnplantabladet samt erbjudande om kurser eller konferenser för att informera dig om utvecklingen inom området barn, ungdomar och unga vuxna med hörselnedsättning. Du kan när som helst välja att avregistrera Dig från Nyhetsbrevet eller Barnplantabladet. Detsamma gäller även avslutande av prenumeration eller medlemskap.

1.2 Anmälan till Nyhetsbrev

Anmälan till våra nyhetsbrev sker via info@barnplantorna.se. Hantering av dina uppgifter sker av Barnplantorna som ansvarar för dina personuppgifter . Du kan när som helst välja att avanmäla dig från våra utskick.

1.3 Prenumeration av Barnplantabladet

Prenumeration av Barnplantabladet sker via info@barnplantorna.se eller genom online-registrering av medlemskap/stödmedlemskap via www.barnplantorna.se.  Hantering av uppgifter sker av Barnplantorna som ansvarar för personuppgifter. Du kan när som helst välja att avanmäla dig från våra utskick.

1.4 Medlemskap/stödmedlemskap

Medlemskap/stödmedlemskap registreras online via www.barnplantorna.se. Därmed blir du automatiskt mottagare av både Nyhetsbrevet samt Barnplantabladet. Du kan närsomhelst avsluta registrering till Nyhetsbrevet, mottagandet av Barnplantabladet eller medlems- respektive stödmedlemskap genom att kontakta Barnplantorna via info@barnplantorna.se. Inga personuppgifter utlämnas från Barnplantorna till tredje part. För oss är det viktigt att du har förtroende för hur vi hanterar dina personuppgifter, därför denna integritetspolicy.

2. BILDER PÅ HEMSIDAN OCH PUBLICERING PÅ SOCIALA MEDIER

Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på hemsidan eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen. Vi tar ofta bilder vid Barnplantornas sommarläger som publiceras via www.barnplantorna.se, i Nyhetsbrevet, Barnplantabladet, i andra publikationer eller i sociala medier.. Deltagande familjer vid sommarlägret lämnar alltid skriftlig tillåtelse till detta. Familjer som inte önskar denna exponering meddelar detta skriftligen på sommarlägrets första dag.

3. INFORMATIONSSÄKERHET

Vi hanterar alltid data om dig på ett tillförlitligt sätt och vi delar inte dessa uppgifter vidare till tredje part.

4. ÄNDRING OCH BORTTAGNING AV INFORMATION

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig, kontakta oss (info@barnplantorna.se) så uppdaterar vi den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter.

5. NÄR GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Vår integritetspolicy gäller för alla våra register och tjänster kopplade till våra hemsidor. Våra hemsidor kan innehålla länkar till andra hemsidor. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy.

 

BARNPLANTORNA