Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Mer information

Infomaterial

Broschyrer, foldrar etc. utgivet av Barnplantorna.

Sundsgården 2019 (Foto: Xtrovert Media)

Läsvärda artiklar

Rekommenderade artiklar för dig som vill fördjupa dig.

Forskning & rapporter

Rekommenderad läsning till dig som vill fördjupa dina kunskaper.

Bra länkar & filmer

Länkar till andra organisationer värda att besöka samt en samling bra filmklipp.

Grattis du har blivit förälder!

Handboken: Grattis – du har blivit förälder

Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familjeintervention

Lägesrapport: Familjeintervention/hörselhabilitering – finns det en samsyn i regionerna?

Lägesrapport:

Familjeintervention/ hörselhabilitering – finns det en samsyn i regionerna? Barns utveckling får inte vara avhängig bostadsort eller starka föräldrar. Nationella riktlinjer – för barnens skull!