Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Att resa med CI

Råd inför att resa med barn med hörselnedsättning

Det uppstår ofta en rad frågor hos föräldrar vid första flygresan med barn som har CI, benförankrad hörapparat, andra hörselimplantat eller kanske även konventionella hörapparater.

Om du känner dig osäker även efter informationen nedan, kontakta leverantören av ditt barns hörselimplantat eller hörapparat eller kontakta lokal hörselvård.

Tips på vad du ska packa med dig:
  • Torkapparat (särskilt om du reser till ett land med fuktigt klimat).
  • Förvaringsväska där du har allt rörande barnets hörselimplantat/hörapparat.
  • Extra CI/Baha-processor/hörapparat. Hos både Cochlear och MED-EL kan du hyra s.k. semesterprocessor. En del CI-kliniker låter dig kanske låna processor gratis.
  • Extra kablar/spole etc.
  • Gärna ett extra uppladdningsbart batteri. Har du engångsbatterier ta med fler än du beräknar vid vistelse hemma. Ofta större åtgång i varma och fuktiga klimat.
  • Kontakt-uppgifter till klinik hemma där ditt barn är patient.
  • Patient-ID-kort att ditt barn har t.ex. CI.
  • Leverantörer av CI har uppgifter om CI-kliniker globalt på sina respektive hemsidor. Notera uppgifter om kliniker på ditt resmål före avresa.
  • Vattenskydd vid bad. Läs mer här!
Kan det hända något med CI-processorn vid passering av säkerhetskontrollen på flygplatserna?

Ditt barns CI-/Baha-processor går inte sönder när hen passerar genom säkerhetskontrollen. Det kan höras ett svagt brummande ljud vid genomgång. Det beror enbart på helt ofarlig elektromagnetisk interferens. Lägg inte processorerna direkt på rullbandet! Statisk elektricitet kan slå ut inställningarna i barnets ”MAP” i processorn.

Packa ned ditt barns ”hörselutrustning” i handbagaget. Låt handbagaget passera på rullbandet genom säkerhetskontrollen. Se till så att reserv-/semesterprocessorn är avstängd – rullbandets röntgenutrustning kommer då inte att påverka processorn. Observera att du aldrig ska lägga din processor i bagage som checkas in på flygplatsen. Handbagaget kontrolleras enbart av röntgenutrustning med lägre styrka, vilket inte är fallet med bagage som checkas in.

Vad ska jag göra om larmet i metalldetektorn aktiveras?

Bli inte orolig om metalldetektor alarmet aktiveras av någon anledning när du går genom säkerhetskontrollen och vakten vill genomsöka ditt barn med den handburna detektorutrustningen. Denna utrustning kan inte skada ditt barns CI. Det kommer emellertid att pipa när detektorn passerar över barnets processor. Visa då säkerhetsvakterna barnets patient-ID-kort som du fått på CI-kliniken och förklara att ditt barn är bärare av ett delvis implanterat medicinskt hjälpmedel för att höra. Berätta för dem att processorn är en yttre del av det implanterade hjälpmedlet, som hjälper ditt barn att höra.

Ska jag berätta för besättningen på flygplanet om mitt barns CI eller att hen är döv utan det?

Om ditt barn reser ensam bör hen berätta detta för steward/flygvärdinna. De ska då se till så att hen förstår deras säkerhetsgenomgång inför start.

Kommer cochleaimplantatet att sända ut signaler som kan interferera med flygplanets navigationsinstrument?

Implantatet kan inte interferera med flygplanets navigations- eller kommunikationsutrustning. Fast implantatet överför radiofrekvenssignaler så har dessa signaler mycket liten räckvidd. Räckvidden är mindre än 1,5 meter från transmittorn.

All elektronisk utrustning ska stängas av i samband med start och landning. Ska CI/Baha- processor också stängas av?
Vid de flesta flygningar uppmanas passagerarna att stänga av datorer och andra elektroniska apparater vid start och landning. Medicinsk apparatur såsom CI-/Baha-processorer är undantagna från denna regel. Fråga om du känner dig osäker!

Har du ytterligare frågor eller tips till oss inför resan är du alltid välkommen att höra av dig till Barnplantornas kansli, info@barnplantorna.se.