Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Annonsera i Barnplantabladet

Annonsera i Barnplantabladet

Vi strävar efter att ha ett brett antal annonsörer med relevans till läsekrets och Barnplantabladets profil.

Barnplantabladet kommer ut två gånger om året i en upplaga om cirka 2000 ex. per tillfälle. Utgivning: Maj och november. För deadline annonsering ta kontakt med Barnplantorna. Barnplantabladet har en spridning över hela Skandinavien och utgör ett forum och kunskapsbank för föräldrar och personal inom förskola, skola och habilitering.

Annonspriserna förutsätter att annonsmaterial levereras som tryckfärdig PDF i korrekt storlek. Helsidesannonser skall ha 3 mm utfall och utfallsmarkeringar. (Barnplantorna är inte momspliktiga)

Är du intresserad att annonsera i Barnplantabladet ta kontakt med:

Ann-Charlotte Gyllenram
(Ordförande för Barnplantorna och ansvarige utgivaren för tidningen)

Telefon: 031-29 34 72, 0707-41 14 14
E-post: ordforande {at} barnplantorna.se

Xtrovert Media är ansvariga för grafisk produktion, layout och original.
För tekniska frågor kring annonsmaterial och eventuell hjälp med annonsproduktion ta kontakt med:

Reklambyrån Xtrovert Media
Telefon: 031-82 51 51
E-post: info {at} xtrovertmedia.se
www.xtrovertmedia.se

Annonsera i Barnplantabladet

Annonser – storlekar och priser

Annonsformat Barnplantabladet

1/4-sida, utfallande

Placeras i nederkant.
Mått: 210,0  ×  74,0 mm (skall levereras med 3 mm utfall och utfallsmarkeringar)
Pris: 6 000 SEK

1/3-sida, utfallande

Placeras oftast i nederkant, ibland i överkant.
Mått: 210,0  ×  99,0 mm (skall levereras med 3 mm utfall och utfallsmarkeringar)
Pris: 7 500 SEK

Annonsformat Barnplantabladet

Halvsida, utfallande

Placeras i nederkant eller överkant.
Mått: 210,0  ×  148,5 mm (skall levereras med 3 mm utfall och utfallsmarkeringar)
Pris: 9 000 SEK

Helsida, utfallande

Mått: 210,0  ×  297,0 mm (skall levereras med 3 mm utfall och utfallsmarkeringar)
Pris: 16 000 SEK

Annonsformat Barnplantabladet

Mittuppslag, utfallande

Mått: 420,0  ×  297,0 mm (skall levereras med 3 mm utfall och utfallsmarkeringar)
Pris: 24 000 SEK