Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Ljudmiljöer

Det är väsentligt med en bra ljudmiljö

En bra ljudmiljö är ytterst väsentlig för att barn med hörselnedsättning och barn med CI ska kunna höra optimalt och vara delaktig på samma villkor som andra barn i sin lärmiljö/skola.

God rumsakustik är en förutsättning för en god ljudmiljö. Tak, väggar och golv är ytor som reflekterar. Det ger upphov till en efterklang (ekoeffekt), som innebär att ljudet ”studsar runt i rummet”. Då höjs den totala ljudnivån från alla bullerkällor – t.ex. tal, skrammel, skrik och skrap. Därför vill man ha ytor som absorberar ljud. Ofta placeras absorbenter i tak och på väggar. Det går också att hänga upp vertikala absorbenter (s.k. bafflar) för att få riktigt stora absorberande ytor.

Personer, möbler och andra material i ett rum kan också absorbera ljud. Kom ihåg att gardiner eller ett draperi inte är lika effektiva som tak- och väggabsorbenter. Det finns också andra hänsyn att ta gällande alltför mycket textilier som dammallergier.

Tänk på att valet av golv är viktigt för ljudmiljön. Hårda golv ger mer ljudutbredning med ljud som studsar och därmed påverkar ett stort område. Valet av golvmaterial är viktigt för ljudmiljön.

Bra information finner du på www.ljudskolan.se.

Bra ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga för både barn/elever och personal i förskola och skola. Lärarens röstproblem i bullrig klassrumsmiljö är ett annat problem som uppmärksammats på senare år. Lyssna på Viveca Lybäck Åhlanders föreläsning “Hälsoeffekter i skolan – om lärarnas röster och heshetens oväntade konsekvenser för lyssnaren”.