Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Örats funktion

Utveckling av öra och hörsel

Hörseln är viktig för vår förståelse av omvärlden. Hörseln är viktig för de komplicerade processer som plockar upp ljud (svängningar i luft) och tolkar ljudens betydelse.

Vi har två öron, två hörselnerver och två parallella hörselbanor. Vi har också hörselområden i höger och vänster hjärnhalva.

I ytterörat och hörselgången fångas ljudet upp och leder ljudet (svängningar i luften) in mot trumhinna och mellanöra. Ljudvågorna får trumhinnan att vibrera. Vibrationerna sätter de tre hörselbenen (hammaren, städet och stigbygeln) i rörelse. Vågrörelserna leds vidare in i innerörat. Här stimuleras hårcellerna och åstadkommer nervimpulser i hörselnerverna. Nervimpulserna leder information till hjärnan som registrerar och tolkar signalerna till ljud.

Hjärnans tolkning av ljuden är en komplex funktion, som sker i hörselbarken på både vänster och höger sida. Sinnena samspelar i att förstå händelser och intryck i vår omvärld. Detta benämns multisensorisk integrering eller crossmodal interaction”. De olika sinnesområdena samverkar men konkurrerar också med varandra.

Därför är tidig och optimal hörselstimulering för att sinnesområdena i hjärnan ska utvecklas och samverka en förutsättning för ditt barns hörselutveckling.

Örats delar

Örats delar
(Bild från boken “Grattis du har blivit förälder! Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familjeintervention”)

Örat är färdigutvecklat vid mitten av graviditeten. Fostret börjar höra i vattnet, fostervattnet.

Detta beskrivs tydligt och vackert i följande filmklipp, “Life in the womb before birth. Senses, hearing and touch.”:

Under första levnadsåret börjar bebisen höra ljud och tal. Bebisen reagerar på ljud och även urskilja olika talljud. Vid normal ljudstimulans mognar hörselbanorna och hörselbarken  successivt fram till fem års ålder. Enda fram till tonåren utvecklas hörselsinnet gradvis och det bildas fler och fler förbindelser med andra områden i hjärnan. Det handlar om utveckling av minne och kognition.

Barn som inte har någon hörsel eller barn med hörselnedsättning/dövhet som inte använder sin hörsel (hörapparat, CI) kommer inte att utveckla någon mognad av hörselsinnet. Hos dessa barn är det i första hand synsinnet som konkurrerar ut hörselbarkens mognad.

“Life in the womb before birth. Senses, hearing and touch.”

Därför är heltidsanvändande av hörapparat/CI, optimal intervention, hörselstimulering samt ”språk- och kommunikationsbad” förutsättningar för inte bara ditt barns hörselutveckling utan ditt barns hela utveckling.