Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Ladda ned tidning & ledare

Ladda hem Barnplantabladet samt tidningsledare

Här kan du ladda ned Barnplantabladet och tidningsledare från de åtta senaste åren gratis. Tidningarna läggs upp med en fördröjning på cirka sex månader. Ledaren läggs ut så snart som möjligt efter senaste numrets publicering.

Söker du nummer av Barnplantabladet eller tidningsledare äldre än åtta år, ta kontakt med kansliet via e-post info@barnplantorna.se.

Vill du vara uppdaterad och få Barnplantabladet direkt så kan du prenumerera på tidningen alternativt bli medlem eller stödmedlem.
Läs mer här!

Barnplantabladet 2023-1

Barnplantabladet, maj 2023

Innehåll bl.a:
 • När ditt barn vägrar  –  strategier för heltidsanvändning av CI
 • Vad visar statistiken avseende CI?
 • ”Hörseln är jätteviktig i mitt jobb som journalist”
 • Olle och Hugo  –  tvillingar med bilaterala CI
Barnplantabladet december 2022

Barnplantabladet, december 2022

Innehåll bl.a:
 • Alexandra en av de första med dubbla CI
 • Nova älskar sina ”höron”
 • Terminologin spelar roll
 • Rapport från CMV-konferens
Barnplantabladet maj 2022

Barnplantabladet, maj 2022

Innehåll bl.a:
 • Båda våra barn hör med CI
 • Finns evidens för SPSM:s verksamhet?
 • PEPP – ett nationellt utbildningsprogram
 • Barnplantornas rapport: Samsyn saknas i regionerna
Barnplantabladet, maj 2021

Barnplantabladet, maj 2021

Innehåll bl.a:
 • Doktorsavhandling: Svenska barn med måttlig hörselnedsättning
 • Livskvalitet för barn med CI
 • Är vi nöjda?
 • Graeme Clark – I want to fix ears
Barnplantabladet, oktober 2020

Barnplantabladet, oktober 2020

Innehåll bl.a:
 • Är det dyrt att behandla med cochleaimplantat?
 • Reflektioner från Danmark – olika synsätt på teckenspråk
 • Astrid, Sigge och Lisa – två hör med CI
 • Ingenting är omöjligt! Emil är volontär i Sydamerika
Barnplantabladet, april 2020

Barnplantabladet, april 2020

Innehåll bl.a:
 • Fabian, 20 år: Jag funderar inte så ofta på att jag har CI
 • Hilda och Axel är syskon. Båda hör med cochleaimplantat
 • Eldsjälar i team styr utvecklingen i hörselvården
 • Det finns en morgondag!
Barnplantabladet november 2019

Barnplantabladet, november 2019

Innehåll bl.a:
 • Strategi för heltidsanvändning för CI-processorerna
 • Rapport från AG Bells symposium i Madrid
 • Rapport från Barnplantalägret på Sundsgården
 • Mind the Gap – från synsätt till resurser inom sjukvården

Tidningar finns tillgängliga för nedladdning cirka sex månader efter publicering. Dock kan du ladda ned ledaren. Vill du få tillgång till hela tidningen kan du bli medlem eller skaffa en prenumeration!

Barnplantabladet maj 2019

Barnplantabladet, maj 2019

Innehåll bl.a:
 • Välinformerade föräldrar fattar kloka beslut
 • Familjeintervention i Västernorrland
 • Behovsplanering av CI-vården nödvändig
 • Myter drabbar döva barn till döva föräldrar
Barnplantabladet november 2018

Barnplantabladet, november 2018

Innehåll bl.a:
 • Kostsamma statliga utredningar  –  till vilken nytta?
 • Rapport från NCFIE 2018
 • Framtiden är din, Nils!
 • Tim gillar musik och ultimate frisbee
 • Eric reste till Malaysia på badmintonläger
Barnplantabladet maj 2018

Barnplantabladet, maj 2018

Innehåll bl.a:
 • Barnplantornas statistik visar begränsade resurser till CI inom vården
 • Smilla 15 år: En tjej med ambitioner
 • Tove 15 år: “Att ha CI ger mig stora möjligheter”
 • Ida 17 år: “Jag ser fram emot att ta körkort”
 • Sektsmittan sprider sig?
Barnplantabladet, december 2017

Barnplantabladet, december 2017

Innehåll bl.a:
 • Hörselvårdens chefer lyste med sin frånvaro
 • Viggo 5 år hör med ett återskapat sinne – CI
 • William 26 år: “Jag är inte unik”
 • Sjukvården sviker patienter med CI
Barnplantabladet, september 2017

Barnplantabladet, september 2017

Innehåll bl.a:
 • Rapport från USA: Debatten som aldrig upphör
 • Barnplantornas sommarläger på Sundsgården, juni 2017
 • “Brain health” ett underskattat kuskapsområde
 • Cochleaimplantat prioriteras inte i sjukvården

(Uppdaterad fil, tidigare pdf innehöll ej hela tidningen.)

Barnplantabladet maj 2017

Barnplantabladet, maj 2017

Innehåll bl.a:
 • Lisa sex år: ”Vill du veta mer om CI – googla!”
 • Att resa med CI
 • Expanding the frontiers – creating a new mindset
 • Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården

Barnplantabladet, december 2016

Innehåll bl.a:
 • Sydhoffutredningen följetong i sociala medier
 • Olle fick EAS: hörapparat och CI i ett
 • Claras hörselresa: Ingenting är omöjligt
 • NCFIE 2016: Helikoptersyn och relation – vägen till framgång

Barnplantabladet, september 2016

Innehåll bl.a:
 • Sydhoffs utredning slår hål på myterna
 • Från ensidig dövhet till musiklyssnande
 • Vincent – en aktiv kille som motbevisar myterna
 • Warren Estabrooks engagerad pionjär

Barnplantabladet, maj 2016

Innehåll bl.a:
 • AG Bell skingrar myterna runt dövhet
 • Barnplantornas statistik provocerar landstingen
 • Olika synsätt inom döv-/hörselområdet krockar
 • “Vi är en lösningsorienterad familj”

Barnplantabladet, januari 2016

Innehåll bl.a:
 • SPSM och professionalitet – hur är det ställt?
 • Astrids föräldrar: Vi hade höga förväntningar
 • Forskning: Annorlunda hörande påverkar läsning
 • Hesa lärarröster i babbliga klassrum

Barnplantabladet, september 2015

Innehåll bl.a:
 • Tilda – tio år senare
 • Sommarläger på Sundsgården
 • Gammal teknik i Region Skåne
 • Lomma-modellen i praktiken

Barnplantabladet, maj 2015

Innehåll bl.a:
 • iCARE vägleder multidisciplinär samverkan
 • Kungsholmens västra gymnasium – hörselinkludering i tiden
 • Rapport från konferens i Nashville
 • Förälder i USA beskriver en resa i hörsel

Barnplantabladet, december 2014

Innehåll bl.a:
 • Sixten – första barnet i Sverige med Baha Attract
 • Kunskap om genetik hos föräldrar till CI-barn
 • Rapport från Nordisk Konferens 2014
 • Hörselteknologisk utveckling 2014 – cochleaimplantat vid ensidig dövhet