Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

CMV – Cytomegalovirus. Viruset som alla bör känna till!

Prevention, cytomegalovirus

Rädda små barn från svåra bestående skador – rädda hörseln – prevention!

En andel av barnens dövhet/hörselnedsättning är orsakad av cytomegaloviruset – något som föräldrar ofta inte har hört talas om. Detta vill vi i Barnplantorna ändra på! Barnplantorna var en av initiativtagarna till implementering av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet 2008. Efter en stor mediakampanj blev vaccin mot pneumokocker en del i barnvaccinationsprogrammet. Barnplantorna var med och räddade liv!

I samverkan med överläkare med dr Radi Jönsson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent Ulrika Löfkvist vid Uppsala Universitet har vi nu tagit fram en informationsbroschyr om CMV för att öka medvetandet om risker hos små barn.

Cytomegaloviruset (CMV)

CMV är ett virus i herpesfamiljen. Om du har blivit smittad finns viruset kvar i din kropp under livstiden. CMV överförs via kroppsvätskor som saliv, blod, sperma eller urin.

För en gravid kvinna kan en CMV-infektion få synnerligen allvarliga konsekvenser för hennes foster.

Läs mer i informationsbroschyren om:

  • Riskgrupper
  • Kunskapsbrist om CMV ett hinder för prevention
  • BVC och MVC har en stor och viktig uppgift
  • Vanliga symtom
  • Nordisk studie om CMV
  • Knuts mamma berättar…

Informationsbroschyren beställer du GRATIS av oss. Låt oss hjälpas åt att sprida information om CMV och rädda små barn från bestående skador.

CMV-broschyren

Vill du ha ett tryckt exemplar av rapporten?

Du kan också beställa informationsbroschyren om CMV (gratis) från Barnplantorna. Maila: ordforande@barnplantorna.se

Prevention, CMV-virus