Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

CI-team

CI-behandlande sjukhus för vuxna och barn

Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

junis.hagberg@vgregion.se
Tel. 031-342 49 58

Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset

cochlea@karolinska.se
08-585 878 74

Uppsala

Akademiska sjukhuset

exp.audiologi@akademiska.se
018-611 51 54

Örebro

Universitetssjukhuset

019-602 15 79

Linköping

Universitetssjukhuset Linköping

ci@lio.se
013-22 20 00

Umeå

Norrlands
Universitetssjukhus

hc.umea@vll.se
090-785 93 31

Lund

Skånes Universitetssjukhus Lund

CI-team@skane.se
046-17 27 85