Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Konventionella hörapparater

Konventionella hörapparater

Du hör med hjärnan, inte med öronen. Hörsel och taluppfattning är kognitiva processer. Dagens hörapparater och hörselimplantat är konstruerade för att optimera din hjärnas förmåga till hörsel- och taluppfattning.

Konventionella hörapparater förstärker de hörselrester som barnet har. De kan aldrig kompensera för hela hörselbortfallet. Skadans art och omfattning avgör hur stor hjälp en hörapparat ger. Hörapparater fångar upp, behandlar och förstärker ljud för att sedan skicka ljudet vidare genom hörselgången och mellanörat till snäckan (koklean) i innerörat.

Dagens konventionella hörapparater är försedda med en rad digitala sofistikerade finesser för att det ska bli lättare för barnet att höra och förstå tal. Det kan handla om riktmikrofoner för att dämpa bakgrundsljud och en rad bullerreducerande funktioner. Konventionella hörapparater är idag försedda med olika program och hörapparaten skiftar automatiskt mellan programmen beroende på vilken ljudmiljö barnet befinner sig i. Hörapparater av idag är dessutom försedda med streamingfunktioner för anslutning till olika trådlösa tillbehör som inte bara telefon och TV, utan också trådlösa klassrumsmikrofonsystem.

Det finns olika typer av hörapparater som bärs bakom örat, i örat eller inne i hörselgången. Det finns även vattentåliga hörapparater för att öka barnets användningsmöjligheter att t.ex. även höra vid bad.