Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Övriga hörselhjälpmedel

Övriga hörselhjälpmedel

Det finns en rad olika hörselhjälpmedel som kan fungera tillsammans med ditt barns hörapparat eller hörselimplantat (CI, benförankrad hörapparat etc). Det handlar om att underlätta för barnet i utmanande ljudmiljöer eller vid telefon-, TV eller datoranvändning. För barn med hörselnedsättning minskar taluppfattningen snabbt med avståndet till den som talar. En streamingprodukt kan hjälpa barnet i dessa situationer.

För barn i skolan är ett klassrumsmikrofonssystem en förutsättning för optimal skolgång och att få bästa möjligheter att ta del av vad både lärare och klasskamrater säger. Andra förutsättningar för en bra lärandemiljö för barn med hörselnedsättning är en optimal auditivt och visuellt anpassad skola.

Idag är personliga streamingprodukter som ansluter trådlöst till hörapparaten eller hörselimplantatet på väg att ersätta halsslinga eller fast rumsslinga. Det finns många fördelar med streamer som att slippa bära en mottagare på hörapparaten/ljudprocessorn, vilket ger lägre vikt på hörapparaten/ljudprocessorn.

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) om bra ljudmiljöer i skola och förskola.