Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantornas nyhetsbrev

Barnplantorna på Sundsgården 2015

Barnplantornas Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet har vuxit fram genom något som Barnplantorna i slutet av 1990-talet etablerade och benämnde ”Pedagognätverket”. Det bildades utifrån ett behov hos yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning att nätverka, utbyta tankar och erfarenheter samt få möjligheter till mer kunskap.

Snart hade yrkesverksamma inom Barnplantornas regi och i dialog med Barnplantorna myntat begreppet ”Pedagogiska Kaféer”, som fortfarande är namnet på Barnplantornas återkommande regionala kurser. Läs mer här!

Samtidigt som antalet yrkesverksamma professionella) ökade i Pedagognätverket växte ett mailutskick till deltagarna i nätverket fram – ett mailutskick från ordförande i Barnplantorna.

Mailutskicket utvecklades under 2011 till ”Barnplantornas Nyhetsbrev” sponsrat av flera leverantörer. Sedan flera år tillbaka utkommer Barnplantornas Nyhetsbrev månatligen via e-post till över 2 000 mottagare i hela Skandinavien och är fristående från sponsorer.

Barnplantornas Nyhetsbrev